Retspsykiatri i en unik ramme – Kriminalforsorgen Sjælland søger to psykiatere

Ansøgningsfrist: 22/08/2022 Kriminalforsorgen Sjælland

Er du speciallæge i psykiatri og har du lyst til at arbejde med retspsykiatri i en unik ramme?

Vi søger to psykiatere med bred psykiatrisk erfaring til at indgå i vores psykiatri- og behandlerteam i Herstedvester Fængsel og til nogle af matriklerne i Kriminalforsorgen Sjælland, navnlig kvindefængslet, Jyderup Fængsel. 

Dine ansvarsområder

Du skal kunne arbejde selvstændigt, men vi lægger stor vægt på, at du har lyst og evne til et tæt tværfagligt samarbejde med henblik på at varetage psykiaterfaglige opgaver, herunder indgå i risiko- og farlighedsvurderinger til brug for beslutninger om lempelser i afsoningen.

Den ene stilling vedrører navnlig opgaver i Herstedvester Fængsel, der huser mandlige indsatte fra hele landet med behov for psykologisk og psykiatrisk udredning og behandling. Dine nærmeste sparringspartnere og kollegiale netværk vil være psykiatere i Herstedvester Fængsel, psykologer og somatisk sundhedspersonale.

Den anden stilling er navnlig i Jyderup Fængsel, men i mindre grad også psykiatriske tilsyn af indsatte i enkelte arrester i Område Sjælland. Her er de nærmeste samarbejdspartnere en erfaren psykolog og somatisk sundhedspersonale i Jyderup Fængsel og i de enkelte arrester, ligesom du vil være en del af det kollegiale behandlingsfaglige netværk i Herstedvester Fængsel.

For begge stillinger vil der tillige være samarbejde med socialrådgivere, fængselsbetjente og jurister. Begge stillinger er ledelsesmæssigt forankret i Institution Vestegnen i Kriminalforsorgen Sjælland.

Du får en unik mulighed for at bevæge dig rundt i psykiatriens og retspsykiatriens afkroge og beskæftige dig med både hyppigt forekommende psykiatriske lidelser men også de mere komplekse og unikke psykiatriske problemstillinger bl.a. i tæt samarbejde med fængselspersonale og jurister.

Om dig

Vi forventer, at du

  • er fagligt velfunderet
  • har klinisk erfaring med et psykosocialt belastet klientel
  • er indstillet på tværfagligt samarbejde
  • har gode formuleringsevner både skriftligt og mundtligt
  • er psykisk robust og udviser stabilt fremmøde
  • er kreativ og kan arbejde med det muliges kunst

Ansøgere med retspsykiatrisk erfaring foretrækkes. Ansøgere uden retspsykiatrisk erfaring vil få mulighed for at gennemgå den retspsykiatriske ekspertuddannelse. Der vil også være rig mulighed for andre kurser og deltagelse i konferencer.

Derudover har vi et tæt samarbejde med Psykiatrisk Center Sankt Hans og Region Hovedstaden, og vi samarbejder i visse sager med Rigshospitalets Sexologiske Klinik.

Om Herstedvester Fængsel og Jyderup Fængsel

Herstedvester Fængsel er et lukket landsdækkende fængsel, som varetager psykologisk/psykiatrisk udredning og behandling af indsatte med særlige behandlingsbehov. Jyderup Fængsel er Danmarks eneste kvindefængsel med åbne og lukkede fængselspladser samt arrest. Begge fængsler henhører under Kriminalforsorgen Sjælland.

Løn og ansættelsesvilkår

Begge stillinger ønskes besat hurtigst muligt og besættes på individuel kontrakt med vilkår svarende til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten eller efter overenskomsten for læger i staten afhængig af erfaring og kvalifikationer. Hvis du i forvejen er tjenestemandsansat i staten, vil der være mulighed for at bevare din tjenestemandsansættelse.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen Sjælland.

Arbejdsstedet for stillingen ved Herstedvester Fængsel er Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund. Arbejdsstedet for stillingen ved primært Jyderup Fængsel er Søbæksparken 136, 4450 Jyderup.

Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer om ugen, men ansættelse på deltid kan konkret aftales.

Stillingerne er vagtfri.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til psykiatrisk overlæge ved Herstedvester Fængsel Jette Stub Nielsen på 72556517, eller institutionschef ved Institution Vestegnen Hanne Høegh Rasmussen på 72556504. Efter forudgående aftale vil det også være muligt at aflægge os et besøg.

Du kan desuden læse mere om Kriminalforsorgens organisation og opgaver på www.kriminalforsorgen.dk.

Ansøgningen

Du søger stillingerne via linket “Søg job”.

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 22. august 2022.

Der afholdes samtaler i sidste uge af august og første uge af september.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.