Reservelæger søges til introduktionsstillinger i Akutmedicin, Aarhus Universitetshospital To introduktionsstillinger i Akutmedicin er ledig til besættelse i Akutafdelingen pr. 1. december 2019 (6620-37-15-i-01) og 1. februar 2020 (6620-37-15-i-03).

Dette job er udløbet

Akutafdelingen er den primære indgangsdør for akutte patienter til Aarhus Universitetshospital, og i afdelingen varetages visitation, modtagelse og behandling af akutte patienter. Vi arbejder i et dynamisk miljø med patienten i fokus og med mulighed for dialog med alle specialer i huset. Med det nye lægefaglige speciale i Akutmedicin vil afdelingen som universitetsafdeling og traumecenter komme til at spille en central rolle i den nye speciallægeuddannelse.

Du vil møde engagerede kolleger og en akutmodtagelse, der samarbejder på tværs af alle faggrupper om at modtage den akutte patient. Vi har en organisatorisk velfungerende afdeling med en homogen lægegruppe og et rigtig godt tværfagligt samarbejde. Uddannelse og supervision er en central og vigtig del af arbejdet i afdelingen, hvor akutlægen er rollemodel og kulturskabende for nyuddannede læger og fremtidige introduktionslæger.

Der foreligger godkendt uddannelsesprogram for stillingen. Stillingen har dag-, aften- og nattjeneste i et seks-skifte vagtrul.

Vi tilbyder

  • en afdeling med et velfungerede tværfagligt samarbejde og en ambition om at blive landets førende akutafdeling
  • et udfordrende og spændende job, hvor du vil være en del af udviklingen indenfor akutmedicin
  • et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig uddannelse og udvikling med fokus på akutmedicinske kompetencer

Vi søger en introduktionslæge, der

  • sætter patientsikkerheden i højsæde – også når der er travlt
  • ønsker at arbejde i en afdeling, hvor ikke to dage ligner hinanden
  • vil være med til at sætte ambitionerne højt i det nye speciale
  • kan være med til at skabe flow i afdelingen
  • ønsker at deltage i den daglige kliniske vejledning af KBU-lægerne samt være rollemodel for disse læger
  • har lyst til at arbejde i en afdeling med et godt arbejdsmiljø

Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital 
Aarhus Universitetshospital er regionens største akuthospital. Akutafdeling modtager patienter fra et område med 300.000 borgere og er traumecenter for hele regionen. Afdelingen består aktuelt af Skadestue, Traumecenter, Akut Voksenafsnit med i alt 37 senge, Akut Psykiatri, Akut Børn, Lægevagt, hospitalsvisitation, Center for Voldtægtsofre og Center for Akutforskning.

Traumecenteret modtager akut kritisk syge patienter og er traumecenter på højt specialiseret niveau. Desuden varetager traumecenteret beredskabsfunktion ved storulykker, koordinering af meldte patienter på vej og akutsygehusets sengekapacitet.

Skadestuen modtager og behandler akut opståede skader og rummer tillige lægevagtens call center og konsultation.

Akut Voksenafsnit modtager uafklarede medicinske, ortopædkirurgiske og kirurgiske patienter til korttidsindlæggelse. Akut Børn modtager uafklarede medicinske, ortopædkirurgiske og kirurgiske børn til korttidsindlæggelse. Akut Psykiatri modtager patienter med akutte psykiatriske problemstillinger.

Hospitalsvisitationen visiterer alle akutte patienter til Aarhus Universitetshospital. På lægesiden er afdelingen aktuelt bemandet med en ledende overlæge, ni overlæger, 12 afdelingslæger, 14 læger i klinisk basisuddannelse, syv læger i introduktionsstilling til Akutmedicin og tre læger i hoveduddannelse til Almen Medicin samt en professor i Akutmedicin.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Dilek Cakar på dilcak@rm.dk for stillingens uddannelsesprogram eller for yderligere information.

Elektronisk ansøgning skal være os i hænde senest søndag den 27. oktober 2019. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler onsdag den 30. oktober 2019 efter kl. 15.00.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.