Reservelæge til introstilling på Klinisk Farmakologisk Afdeling, AUH Vi søger en dygtig reservelæge med interesse for klinisk farmakologi til Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, til besættelse pr. 1. august 2021 eller snarest derefter (i introstilling 6620-43-67-i-05). Stillingen er en tidsbegrænset fuldtidsstilling af 12 måneders varighed og er vagtfri.

Ansøgningsfrist: 17/06/2021 Aarhus Universitetshospital

Klinisk farmakologi er et lægevidenskabeligt speciale, der henvender sig til dig, der under din uddannelse eller som yngre læge, har fået vakt din nysgerrighed med hensyn til anvendelsen af lægemidler. Klinisk farmakologi er et meget alsidigt speciale, som kombinerer arbejdet med kliniske patientrelaterede problemstillinger med samarbejde på tværs af specialer, faggrupper, regioner og myndigheder, samtidig med at vi arbejder på en forskningsbaseret platform.

Vi kan tilbyde dig, at du vil

 • indgå i et team af 4-6 yngre læger, som samarbejder om at passe lægemiddelrådgivningen
 • få indsigt i evidensbaseret medicin, litteratursøgning og kritisk litteraturlæsning
 • indgå i tæt samarbejde med speciallæger i teams, hvor du får indsigt i afdelingens øvrige opgaver, inden for myndighedsbetjening, klinisk toksikologi, præcisionsmedicin og patientnære funktioner
 • få let adgang til supervision i dit daglige arbejde
 • få mulighed for at få udarbejdet en publikation
 • få undervisningserfaring.

Vi forventer at du

 • er engageret og har lyst til at præge din egen hverdag
 • kan arbejde selvstændigt
 • har lyst til og forståelse for samarbejde, både ift. egne kolleger og ift. andre faggrupper
 • har gode danskkundskaber, både i skrift og tale
 • deltager i afdelingens interne og eksterne undervisning.

Som yngre læge på afdelingen får du en meget varieret hverdag, hvor du løbende indgår i afdelingens lægemiddelrådgivning, og hvor du på skift indgår med de andre introlæger i afdelingens teams.

Afdelingens teams håndterer myndighedsbetjening, herunder analyse af lægemiddelforbrug og lægemiddelkomitéarbejde, klinisk toksikologi, hvor du blandt andet lærer at lave en toksikologisk vurdering i forbindelse med dødsfald, præcisionsmedicin, hvor du lærer at lave vurderinger af ibrugtagning af ny medicin til enkeltpatienter, og endelig patientnære funktioner, som medicingennemgang på f.eks. psykiatriske patienter.

Har du allerede været involveret i forskningsprojekter, vil du opleve at der er mulighed for, i et vist omfang, at integrere dette i din introstilling. Da klinisk farmakologi favner på tværs af mange specialer, kan du få glæde af et års introduktion her uanset, hvad du vælger fremadrettet.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er betinget af en tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysning om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Eva Sædder på tlf. 8716 7674. Informationer om afdelingen kan ses på vores hjemmeside her

Ansøgning og CV samt eventuelle relevante bilag stiles til ledende overlæge, Eva Sædder og indsendes elektronisk via nedenstående link.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25, 2021.
Ansøgningsfristen er den 17. juni 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.