Reservelæge til introduktionsstilling ved Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital En introduktionsstilling (6620-27-35-i-02) på 37 timer pr. uge som reservelæge ved Urinvejskirurgi er ledig til besættelse 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Dette job er udløbet

Urinvejskirurgi er højt specialiseret inden for avanceret urologi, børneurologi og nyretransplantationskirurgi i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning. Afdelingen dækker også næsten alle områder af basisurologien.

Der er tilstedeværelsesvagt som todelt på hverdage og døgnvagter lør-, søn- og helligdage.

Afdelingen stiler mod, at introduktionslægen ved afslutningen af forløbet, under supervision, bl.a. kan foretage endoskopiske procedurer, diagnostisk cancerudredning samt akut aflastning af øvre urinveje.

Afdelingen tilbyder laparoskopisk og endoskopisk træning. Herudover tilbydes kurser i regi af MidtSim.

Vores introduktionslæger har rig mulighed for at deltage i afdelingens forskning, og afdelingen har ansat tre professorer.  Afdelingen har eget forskningsafsnit ledet af lærestolsprofessoren.

Ansættelsen sker med tjeneste ved Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N med udetjeneste i Randers og Horsens.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Mia Gebauer Madsen på 3091 5707.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.