Reservelæge til introduktionsstilling ved Patologi, Regionshospitalet Viborg

Dette job er udløbet

En stilling som reservelæge i introduktionsstilling (i-nummer 6630-72-65-i-03) ved Hospitalsenhed Midt, Patologi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2023 eller efter aftale.
Stillingen er fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge og vagtfri.

Om stillingen
Interesseret i patologi?
•    Er du nysgerrig efter, hvordan man laver specialiseret diagnostik?
•    Er du til kollegial sparring i en udfordrende og faglig hverdag?

Hvis ja, har vi en 1-årig introduktionsstilling til dig på Patologi i Viborg.

Om afdelingen
Vi er et energisk hold af læger, bioanalytikere og lægesekretærer, der er indstillet på at yde den bedst mulige diagnostik, fordi vi ved, at høje ambitioner er nødvendige for at yde en ekstra indsats til gavn for patient og kliniske kolleger.

Instituttet udfører patologisk-anatomisk diagnostik for Hospitalsenhed Midt og Regionshospitalet Gødstrup samt for områdets praktiserende læger og praktiserende speciallæger og varetager desuden urologien for Randers og Horsens.

Instituttet dækker et befolkningsgrundlag på ca. 600.000 personer, så vi har et bredt udvalg af præparater fordelt på ca. 50.000 prøver årligt.

Vi har en lægelig normering på én cheflæge, 15 speciallæger og 6 uddannelseslæger og er aktuelt 9 overlæger, 7 afdelingslæger, 2 introlæger og 3 HU-læger.

Patologi Viborg deltager i undervisning af bioanalytikerstuderende, sekretærelever og yngre læger under uddannelse til speciallæge. Vi afholder løbende intern undervisning af personalet, og der er mulighed for at deltage i efter- og videreuddannelse udenfor afdelingen

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelselsesvikår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Patologi i Viborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Uddannelsesansvarlig ledende overlæge Arne Vidar Tind Wøyen, tlf. +45 7844 3720, e-mail: a.woeyen@rm.dk
Cheflæge Steen Jensen tlf. +45 7844 3715, eller mobil 2089 4197, e-mail: Steen.Jensen@midt.rm.dk

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, dokumentation for uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 19. marts 2022.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler uge 12 og 13.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen