Reservelæge til introduktionsstilling søges ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital En introduktionsstilling i specialet klinisk genetik (6620-38-68-i-03) ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse den 1. marts 2020. Stillingen er et-årig.

Dette job er udløbet

Klinisk Genetisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital arbejder i teams, der tager sig af både patienter og de genetiske analyser, der hører til inden for teamets område. Afdelingens teams er baseret på de højt specialiserede funktioner iht. specialeplanen. F.eks. tager det prænatale team sig af både genetisk rådgivning i forbindelse med graviditet, MDT med føtalmedicinerne samt har ansvaret for den lægelige fortolkning og svar af array-CGH, prænatale genpaneler m.m. Neuroteamet har både den genetiske rådgivning af patienter med neurogenetiske sygdomme og står for fortolkning og svar af de relaterede analyser i laboratoriet. Vi har i alt dannet otte teams: Onko, Prænatal, Neuro, Nyre/DSD, Hud, Lever/galde/hæmofili, Hjerte og MR/sjældne.

Afdelingen varetager næsten alle funktioner inden for det klinisk genetiske fagområde, herunder genetisk rådgivning, præ- og postnatal cytogenetisk diagnostik og præ- og postnatal molekylærgenetisk diagnostik. Vi er p.t. ca. 53 medarbejdere, herunder fem overlæger, to afdelingslæger, syv-otte uddannelseslæger, fem-seks molekylærbiologer, fire-fem sygeplejersker/genetiske vejledere, 16 bioanalytikere, ni sekretærer og to stamtræstegnere.

Vi har 11 højt specialiserede funktioner. Vi har stort fokus på uddannelse, både præ- og postgraduat. Vi understøtter multidisciplinært samarbejde med mange forskellige afdelinger. Afdelingen har stor forskningsaktivitet. Vi har travlt, men har et godt arbejdsmiljø. Vi efterlever Aarhus Universitetshospitals værdier: Dialog, Dygtighed og Dristighed.

Som læge i introduktionsstilling på Klinisk Genetisk Afdeling vil du have selvstændige patientforløb i ambulatoriet. Der vil være ugentlige dagvagter, hvor der bl.a. visiteres prøver til laboratoriet, ydes rådgivning til læger fra andre specialer og deltages i besvarelser af laboratoriets analyser. Du vil desuden deltage i afdelingens tværdisciplinære konferencer.

Der henvises i øvrigt til afdelingens hjemmeside.

Der lægges vægt på, at ansøgeren har interesse for tværfagligt samarbejde, samt ønsker at indgå i afdelingens forskningsmæssige aktiviteter. Stillingen er vagtfri.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Pernille Axél Gregersen på 7845 5530.

Send ansøgning via nedenstående link. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 49, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.