Reservelæge til Hjerte- Lunge- og Karkirurgi, Anæstesiologisk sektion, Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital er patientfokuseret og varetager patienternes behov som den fornemste opgave. Forskning og uddannelse samt behandling og pleje foregår integreret og efter høje målsætninger og kvalitetskrav.

Dette job er udløbet

Et-årig uklassificeret stilling som reservelæge ved Region Midtjylland og med tjeneste indtil videre ved Hjerte- Lunge- og Kar, Anæstesiologisk sektion, Aarhus Universitetshospital, er ledig og ønskes be­sat pr. 01.11 2021 eller efter aftale.
Aarhus Universitetshospital varetager en lang række funktioner, både regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner.

Hjerte- Lunge- og Karkirurgi er en specialafdeling med højt specialiserede behandlinger. Afdelingen varetager kirurgisk behandling og pleje af patienter med hjerte-, lunge- og karlidelser samt en række hjælpefunktioner til hele AUH på det anæstesiologiske område.
Afdelingen består af tre lægefaglige specialer:

  • Hjerte- Lungekirurgisk sektion
  • Karkirurgisk sektion
  • Anæstesiologisk sektion

Hjerte- Lunge- og Karkirurgi er en dynamisk afdeling med ca. 360 ansatte. Afdelingen består af tre sengeafsnit, en operationsgang, et forberedelses-og opvågningsafsnit, samt et perfusionsafsnit, et antikoagulationscenter og et forskningsafsnit. Afdelingen bidrager til anæstesi på hjertemedicinsk laboratorium i et samarbejde med Intensiv afdeling.

Ansøgeren skal have gennemført en introduktionsstilling i anæstesi.

Stillingen er vagtfri. Arbejdsområdet vil primært være anæstesi på hjertemedicinsk laboratorium. Efter ansættelse vil ansøgeren gennemgå en grundig oplæring i de opgaver der ønskes løst ligesom der vil blive tilknyttet en speciallæge som mentor. Ansøgeren vil arbejde på operationsstuen og varetage de opgaver der er tilknyttet en anæstesi som selve den praktiske administration af anæstesien, luftvejshåndtering, anlæggelse og vaskulære adgange. Ansøgeren vil også deltage i præoperativ forberedelse og postoperativ opfølgning af patienterne. Arbejdet vil foregå i et tæt samarbejde med en speciallæge i anæstesi og det hjertemedicinske personale.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.
Der lægges vægt på åbenhed og gode samarbejdsevner.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Folkersen på telefon 30620422.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 43.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.