Reservelæge søges til introduktionsstilling ved Nuklearmedicin & PET, Aarhus Universitetshospital Ved Nuklearmedicin & PET, Aarhus Universitetshospital er en ét-årig stilling som introduktionslæge (6620-34-61-i-01) ledig pr. 1. september 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi er en afdeling med et inspirerende læringsmiljø og med udpræget positiv tværfaglig samarbejde. Det giver i høj grad kvalitet, arbejdsglæde og humor i det daglige arbejde. Inden for det nuklearmedicinske område beskæftiger vi os med klinisk fysiologiske undersøgelser, funktionel nuklearmedicinsk billeddiagnostik og behandling indenfor en bred vifte af forskellige sygdomme og organsystemer.

Rigtig mange af afdelingens undersøgelser kræver en høj grad af samarbejde og koordinering både med faggrupperne imellem i afdelingen og med andre afdelinger, derfor er en positiv indstilling til samarbejde, problemløsning og tilgang til andre mennesker af stor værdi. Vi udfører undersøgelser for hospitalsafdelinger og praksissektor i Region Midtjylland samt i mindre omfang for hospitaler i andre regioner.

Vi er en afdeling i rivende udvikling og med stor forskningsaktivitet, som ledes af en dynamisk forskningsenhed, hvilket gør at man vil få rig lejlighed til at tage del i forskningen i afdelingen. Afdelingen havde i marts 2022 inspektorbesøg, hvor læringsmiljøet på afdelingen blev betegnet som excellent.

Nuklearmedicin & PET har ca. 125 fuldtidsstillinger, herunder 16 speciallæger og 6 uddannelseslæger, 7 hospitalsfysikere og 9 radiokemikere. På apparatursiden har vi 5 PET/CT, 4 SPECT/CT, 1 PET/MR, 3 gammakammeraer og 3 cyklotroner koblet op til 20 hotcells.

I 2022 udførte vi over 20.000 undersøgelser og behandlinger inden for en lang række specialer, bl.a. onkologi, endokrinologi, ortopædi, neurologi, kardiologi, nefrourologi, gynækologi, pædiatri og infektionsmedicin. Vi har et tæt og godt samarbejde med de kliniske afdelinger omkring udredning og behandling., hvilket bl.a. omfatter adskillige MDT- konferencer.

Introduktion til specialet

 • du vil have et tæt samarbejde med dine lægekollegaer
 • god supervision og sidemands/mester oplæring er en vigtig del af grunduddannelsen i specialet
 • gode muligheder for at bidrage til udvikling af specialet
 • behandling med radioaktive lægemidler giver muligheder for tværfagligt teamarbejde
 • med såvel de fysiologisk som de billeddiagnostiske undersøgelser er der både noget for den matematiske begavelse og for den visuelle betragtende hjerne
 • ved metoder som PET/CT og SPECT/CT har specialet mulighed for at kombinere fysiologi med anatomi og hermed bidrage væsentligt til diagnostik, stadieinddeling af sygdomme og terapimonitorering
 • varierende og udfordrende dagligdag med kontakt til mange andre faggrupper og specialer

Hvad laver nuklear-medicineren?

 • vagtfrit speciale (arbejdstid 08.00-15.30)
 • rig mulighed for forskning og fordybelse
 • kvalitets- og udviklingsarbejde
 • eksterne konferencer med radiologisk afdeling og de kliniske afdelinger
 • daglig intern konference
 • medikamentel belastning af hjertet i forbindelse med hjerteperfusionsundersøgelser
 • varierende funktioner med visitation og beskrivelser af forskellige typer undersøgelser

Ansættelsen indledes med udførlig introduktion, og du vil få grundig supervision og feedback på dit arbejde på de daglige konferencer. Der er ugentlig case gennemgang og månedlige undervisningsmøder.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge Anne Arveschoug på 2240 4917, annearve@rm.dk  eller afdelingslæge Camilla Hoff på 2214 1694  camilhof@rm.dk

Hvis ovenstående har vakt din interesse, så er klinisk fysiologi og nuklearmedicin formentligt lige noget for dig. Motiveret ansøgning og CV sendes elektronisk via nedenstående link.

Ansættelsessamtaler afholdes den 26. og 28. juni.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen