Reservelæge i introduktionsstilling ved Patologi, Regionshospitalet Viborg En stilling som reservelæge i introduktionsstilling, stillingsnr. 6630-72-65-i-01, ved Hospitalsenhed Midt, Patologi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge og vagtfri.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Interesseret i patologi?

  • Er du nysgerrig efter, hvordan man laver specialiseret diagnostik?
  • Er du til kollegial sparring i en udfordrende og faglig hverdag?

Hvis ja, har vi en 1-årig introduktionsstilling til dig på Patologi i Viborg.

Om afdelingen
Vi er et ambitiøst hold af læger, bioanalytikere og lægesekretærer, der er indstillet på at yde den bedst mulige diagnostik, fordi vi ved, at høje ambitioner er nødvendige for at yde en ekstra indsats til gavn for patient og kliniske kolleger.

Instituttet udfører patologisk-anatomisk diagnostik for Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest samt for områdets praktiserende læger og praktiserende speciallæger og varetager desuden urologien for Randers og Horsens.

Instituttet dækker et befolkningsgrundlag på ca. 600.000 personer, så vi har et bredt udvalg af præparater fordelt på ca. 50.000 prøver årligt.

Vi har en lægelig normering på én ledende overlæge, 12 speciallæger og 5 uddannelseslæger og er aktuelt 7 overlæger, 5 afdelingslæger, 1 introlæge og 1 HU-læge.

Patologisk Institut deltager i undervisning af bioanalytikerstuderende, sekretærelever og yngre læger under uddannelse til speciallæge. Vi afholder løbende intern undervisning af personalet, og der er mulighed for at deltage i efter- og videreuddannelse udenfor afdelingen.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelselsesvikår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Patologi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Uddannelsesansvarlig overlæge Arne Vidar Tind Wøyen, tlf. +45 7844 3720, e-mail: a.woeyen@rm.dk eller ledende overlæge Steen Jensen tlf. +45 7844 3715, eller mobil 2089 4197, e-mail: Steen.Jensen@midt.rm.dk

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, dokumentation for uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 30. august 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.