Reservelæge i introduktionsstilling ved Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital Vi har en Introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi (6620-19-46-i–05) ledig til besættelse pr. 1. april 2020.

Dette job er udløbet

Stillingen, der er 1-årig, ønskes besat med ansøger, som stiler mod en uddannelse til speciallæge i oto-rhino-laryngologi.

Introduktions-reservelægerne indgår i afdelingens forvagtslag sammen med reservelægerne i hoveduddannelse, sædvanligvis 8 skiftet rådighedsvagt fra bolig.

Introduktionslægerne vil i perioder have funktion på Øreklinikken, Regionshospitalet i Randers samt på Søvnklinikken i Silkeborg, der lægeligt set er en del af afdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karin Lambertsen på 7845 4080.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgning skal sendes via nedenstående link og stiles til ledende overlæge Karin Lambertsen.

Ansøgningsfrist den 15. marts 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.