Reservelæge i introduktionsstilling ved Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital Vi søger en reservelæge med gode faglige kvalifikationer og samarbejdsevner med tiltrædelse d. 1. December.2022 eller snarest herefter i introduktionsstilling (6620-08-62-i-02). Stillingen er på 37 timer.

Dette job er udløbet

Kan du spejle dig i værdier som tværfaglighed, udvikling, gensidig respekt og et højt fagligt niveau, vil vi gerne se en ansøgning fra dig.

Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital er Region Midtjyllands specialafdeling i Klinisk Immunologi. Afdelingen har ca. 175 ansatte og varetager produktion af blodkomponenter, transfusionsmedicinske analyser og klinisk rådgivning, transplantations-immunologiske analyser og udredning med den tilhørende rådgivning, testning for hiv og hepatitis, autoimmundiagnostik og udredning af immundefekter. Læs mere om afdelingen her.

Opgaverne omfatter

  • transfusionsmedicin
  • diagnostisk immunologi
  • transplantationsimmunologi
  • celle/vævsområdet.

Transfusionsmedicin omfatter bl.a. rådgivning omkring valg af blodkomponenter, udredning af transfusionskomplikationer og valg af blodkomponenter til immuniserede recipienter. Som funktioner under celle/vævsområdet kan nævnes opsamling af perifere stamceller fra patienter og donorer, forarbejdning og nedfrysning af stamceller samt søgning og udvælgelse af stamcelledonorer til stamcelletransplantation i hele verden. Andre klinisk immunologiske funktioner er udredning og monitorering af immundefekttilstande, vævstypebaserede udredninger af donorer og patienter forud for organtransplantation samt immunmodulerende patientbehandlinger som plasmaferese og fotokemoterapi.

For at komme i betragtning til stillingen skal du kunne arbejde selvstændigt og være indstillet på, at forskning og udvikling udgør en vigtig del af din karriere. Der er vagtforpligtelse, almindeligvis 5-skiftet rådighedsvagt, uden for tjenestestedet efter endt introduktionsperiode.

Vi sætter en ære i et professionelt samarbejde, hvor du er ansat både til samarbejde og høj faglighed. Vi vægter begge dele lige højt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Tjenestesteder hos Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital vil være Palle Juul-Jensens Boulevard og i Blodbankens Plasmacenter, Olof Palmes Allé 38, 8200 Aarhus N.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Pernille Koefoed-Nielsen, 2966 5227, mail pernkoef@rm.dk

Har du lyst, og kan du indfri ovennævnte, vil vi glæde os til at modtage din ansøgning senest 10.10.2022 med relevante oplysninger om uddannelse og tidligere ansættelsesforhold. Ansøgningen fremsendes elektronisk via nedenstående link.

Det planlægges at samtalerne afholdes d 27. Oktober 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.