Reservelæge i Introduktionsstilling til Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg En reservelæge i introduktionsstilling i gynækologi/obstetrik med stillingsnr. 6630-03-38-i-02, ved Hospitalsenhed Midt, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse 1. April 2023 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 19/02/2023 Regionshospitalet Viborg

Om stillingen

 

§  du har gennemført turnus eller KBU-forløb

§  du har lyst til at blive speciallæge i gynækologi og obstetrik

§  du er engageret i og indstillet på at videreuddanne dig

§  du evner et godt og udbytterigt samarbejde tværfagligt og viser stor respekt for den enkelte

 

To-holds drift med 7 skiftet tilstedeværelsesvagt.

 

Vagtlaget består af 3 introduktionslæger i gynækologi/obstetrik og 4 læger i hoveduddannelsesforløb i gynækologi/obstetrik.

 

Der er en 8 skiftet bagvagtslag med vagt på tjenestestedet bestående af afdelingslæger og overlæger.

 

 

Om afdelingen

Kvindesygdomme og Fødsler er en gynækologisk/obstetrisk afdeling med tilknyttet Fertilitetsklinik på RH Skive. Afdelingen har regionsfunktioner, og mange formaliserede samarbejdsaftaler, specielt inden for obstetrik. Der er ca. 2.400 fødsler og ca. 45.000 ambulante besøg inkl. besøg i Fertilitetsklinikken og jordemoderkonsultationer.

 

Hovedparten af afdelingens funktioner foregår på Regionshospitalet Viborg, hvor afdelingen har ambulante funktioner inden for obstetrik herunder føtalmedicin, almen gynækologi med ambulant kirurgi og urogynækologi med tilknyttet klinik for vandladningsforstyrrelser.

 

Jordemoderkonsultation foregår på 7 forskellige matrikler i afdelingens optageområde

 

Afdelingen har et velindrettet fødeafsnit med egen operationsstue til akut sectio, og et afsnit til akut graviditetsklinik. Desuden har afdelingen et hotelafsnit med indlagte og ambulante gynækologiske patienter og barselpatienter patienter. Afdelingen har stor ambulant aktivitet inden for gynækologi og obstetrik, inkl. udvidede undersøgelser.

 

 

På Regionshospitalet Silkeborg har afdelingen gynækologisk–obstetrisk ambulatoriefunktion.

 

Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive varetager udredning og behandling af barnløse.

 

Der er ved Fertilitetsklinikken ansat en professor i reproduktiv endokrinologi i et samarbejde med Aarhus Universitet, Health.

 

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

 

De fire regionshospitaler i midt’en danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

 

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

 

 

Om løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

 

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

 

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kvindesygdomme og Fødsler.

 

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge Sonja Kindt tlf. 7844 5701, uddannelsesansvarlig overlæge Linn Helleland tlf. 78445725 eller Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Mathias Gottschalck tlf. 78445736.

 

Din ansøgning

Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 19. Februar 2023.

Der vil være ansættelsessamtaler 23. Februar 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.