Reservelæge i introduktionsstilling til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt En reservelæge stilling i introduktion til specialet akutmedicin ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse pr. 1. februar 2020 eller efter aftale. Stillingen er en 1 årig fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen
På Akutafdelingen, bliver du en del af en afdeling, der er et af de faglige fyrtårne inden
for modtagelse og stabilisering af de akutte patienter og som stræber efter at skabe de
bedst mulige rammer for udvikling af det akutmedicinske fagområde.

Vi tilbyder:

 • l Uddannelse i de syv lægekompetencer
 • l Morgenundervisning på alle hverdage
 • l Godt fagligt miljø
 • l Uddannelse i basal ultralydsdiagnostik
 • akutte patienter indenfor alle lægelige specialerl
 • Uddannelse som specialist i modtagelse, primær diagnostik og behandling af
 • l God supervision fra egne akutlæger, men også andre afdelingers speciallæger
 • l En aktiv arbejdsdag med spændende faglige udfordringer
 • l Sammenhæng mellem patientansvar og kompetencer

Vi forventer af dig at:

 • Du trives i en uforudsigelig hverdag med akutte patienter fra alle specialer
 • Du aktivt opsøger læringsmuligheder og teoretisk viden i dit felt
 • Har lyst til at være rollemodel og vejleder for KBU-lægerne
 • Du indgår i dialog om diagnostik og behandling af patienterne med tværfagligt og tværsektorielt
 • Du har forståelse for vigtigheden af flow i afdelingen på patientsikker vis
 • Du har interesse i forskning og udvikling indenfor akutområdet
 • Du prioriterer et godt arbejdsmiljø og en god tone, såvel overfor patienterne, som mellem kollegaer

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Om Akutafdelingen
Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg er en veletableret afdeling, hvor det
tværfaglige samarbejde er særdeles velfungerende, og hvor kvalitet og uddannelse
vægtes højt.

Udover de 12 normerede fastansatte akutlæger er der i afdelingen normeret med 26
yngre læger fordelt mellem introduktionslæger i akutmedicin, KBU læger, AP-læger og
uklassificerede stillinger. En meget stor del af plejepersonalet har stor erfaring, og har
gennemført akutuddannelsen eller behandleruddannelsen samt ATCN.

Afdelingen består af akut sengeafsnit A1, akut sengeafsnit A2, skadestuen,
akutklinikkerne i Skive og Silkeborg, hospitalsvisitationen, terapiafsnit og
akutsekretariatet. I alt har afdelingen ca. 280 ansatte. Du vil i en introduktionsstilling
kun have funktion på regionshospitalet Viborg på A1, A2 og i skadestuen.

Afdelingen modtager langt de fleste af hospitalets akutte patienter. Børn, fødende,
psykiatriske- og visiterede hjertepatienter går dog foreløbigt udenom afdelingen.
Akutafdelingen modtager omkring 100 akut syge patienter dagligt hele året.

Vi har et særdeles veletableret samarbejde med primærsektoren og udvikler hele tiden
nye initiativer, herunder udlæggelser i eget hjem, blodtransfusion i eget hjem og
koordinering samt udvikling af nye forløb.

VI er netop flyttet ind i det nye akuthus der fysisk er indrettet til optimal modtagelse, primær diagnostik og behandling af den akutte uafklarede patient i henhold til akutkonceptet.

Vagtforhold
Du starter i forvagtslaget og vil i forløbet indgå i mellemvagtslaget, hvor du
selvstændigt står for patientbehandlingen under supervision. Du indgår i 6-skiftet
nattevagter.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg,
Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200
ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig
profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest
specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af
personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel
ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Akutafdelingen.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende
overlæge Jacob Stouby Mortensen tlf. 78 44 51 11 eller jacmor@rm.dk

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig
erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest mandag den 9. december
2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.