Reservelæge i introduktionsstilling søges ved Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital Ved Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital (AUH) er en 1-årig stilling som reservelæge ledig til besættelse pr. 1. juni 2022 (Introduktionsstilling nr. 6620-16-01-i-02) eller snarest herefter.

Dette job er udløbet

Infektionssygdomme modtager patienter med feber, smitsomme sygdomme samt immundefekt til diagnostik, behandling og sekundær forebyggelse.

Afdelingen er normeret til 22 senge og har omkring 1.500 indlæggelser årligt. Herudover har afdelingen et ambulatorium med ca. 10.000 kontakter årligt, primært patienter med kroniske, virale infektioner (herunder HIV og hepatitis), langvarige bakterielle infektioner, cystisk fibrose samt immundefekt.

Senest er etableret en senfølgeklinik til udredning og behandling af svære post-covid tilstande samt en klinik for kompleks og tværkulturel medicin.

Den lægelige normering i den kliniske del af afdelingen omfatter en ledende overlæge/professor, 9 overlæger, 3 afdelingslæger, seks uddannelsessøgende læger i hoveduddannelsesforløb, 4 introduktionsstillinger (aktuelt øget til 7), 1-2 stillinger i dermatologisk sideuddannelse samt 2-3 basislæger. Den kliniske del af afdelingen har ca. 120 ansatte.

Der er til afdelingen knyttet et forskningsafsnit med en række forskere, der hovedsageligt er ansat af universitets- og fondsmidler.

Stillingen har dagtjeneste, 1-skiftet mandag-søndag. Arbejdstid i vagt er aktuelt fra 07.00 – 23.00. Fra 23.00 – 07.00 varetages forvagten på Infektionssygdomme af reservelæger fra afdeling for Nyresygdomme.

Herudover deltager introduktionslægen i et døgndækkende vagtlag på Akutafdelingen, AUH, sammen med introduktionslæger ansat ved de øvrige medicinske afdelinger på AUH.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysningerne fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Hanne Arildsen på 4045 9748 eller på hannaril@rm.dk eller ledende overlæge Lars Østergaard på 7845 2800 eller på larsoest@rm.dk.

Ansøgning, redegørelse for faglige fremtidsplaner samt CV indeholdende autorisations ID vedhæftes i PDF-format.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.