Regionspsykiatrien Midt søger uddannelsesansvarlig specialpsykolog Regionspsykiatrien Midt søger erfaren specialpsykolog til Sengeafsnit for Psykotiske Lidelser, P2 i Viborg pr. 1. november 2020 eller snarest muligt. En væsentlig del af specialpsykologens funktion vil også blive at være uddannelsesansvarlig for specialpsykologuddannelsen.

Ansøgningsfrist: 20/09/2020 Regionspsykiatrien Midt

Vi taler med patienterne – ikke om dem!
Og vi har brug for din hjælp til at blive endnu bedre til at praktisere det i hverdagen.

Vi har særligt fokus på ovenstående og vil gerne gøre meget mere for at forebygge al unødig tvang. Vil du være med?

Afsnittet er normeret til 14 patienter med psykotiske lidelser, og vi har brug for et nyt ansigt på P2-holdet, som supplerer de øvrige knap 30 dygtige medarbejdere.
Vi samarbejder hver dag om at yde det bedste, vi kan. Vi er lige nu optaget af troen på, at patientinddragelse giver de bedste behandlingsresultater, og det medvirker også til et endnu bedre arbejdsmiljø. Vores patienter vælger selv deres kontaktpersoner, og vi gør os umage med at sætte os i patientens sted. Vi lærer noget af patienternes tilbagemeldinger, og vi får arbejdsglæde af bl.a. at høre: “Det var godt, jeg selv kunne bestemme noget, selv om jeg havde det rigtig dårligt. Jeg følte mig i høj grad lyttet til.”

Hvis du gerne vil møde 2 af dine kommende kolleger, så se her;
https://www.facebook.com/psykiatrienregionmidtjylland/videos/vb.257114204627639/581570265515363/?type=2&theater

Du vil som specialpsykolog referere direkte til afsnittets funktionsledelse, der består af en overlæge og en afdelingssygeplejerske.

Regionspsykiatrien Midt har fokus på sikker psykiatri, og vi forventer, at psykologen går ind i dette arbejde blandt andet med supervisionsopgaver.
Derudover har P2 stort fokus på de gode overgange og arbejder projektorienteret med at bedre samarbejdet mellem afdelingen og de regionale og kommunale bosteder.

Som uddannelsesansvarlig specialpsykolog vil du få ansvar for uddannelse af 6 SPU’ere på forskelligt niveau i uddannelsen. Regionspsykiatrien Midt har allerede 5 under uddannelse til specialpsykolog, og aftalen er, at vi løbet at de kommende år kommer op på et antal på 6. Afdelingen forventer pr. 1. december 2020 at kunne ansætte yderligere 2. Al uddannelse foregår i Viborg.

Der foreligger godkendt uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen, og vi forventer, at den uddannelsesansvarlige specialpsykolog vil være ansvarlig for både at gennemføre og udvikle uddannelsen i Regionspsykiatrien Midt i et samarbejde med erfarne psykologer og psykiatere.

Regionspsykiatrien Midt tilbyder et tværfagligt og dynamisk miljø med ansvar og indflydelse. Afdelingen har et stort ønske om tværfagligt samarbejde, og der er fokus på at få almenpsykologiske aspekter, såvel psykopatologiske forståelsesmetoder integreret i arbejdet med patienterne.
Afdelingen tilbyder et psykologfagligt miljø med fællesmøder for psykologer i ambulant og stationært regi og mulighed for at være med til at præge den psykologfaglige udvikling

Kliniske arbejdsopgaver:

 • Vurdering og udredning af psykopatologi hos kendte og ukendte patienter
 • Planlægge og varetage patientforløb selvstændigt med sparring fra læge i forhold til medicin og somatik
 • Udarbejdelse af behandlingsplaner, udskrivelsesaftaler og koordinationsplaner
 • Varetage eventuelle terapiforløb for patienter på afdelingen
 • Supervision og undervisning af personale på som udenfor afsnittet
 • Uddannelsesansvarlig for specialpsykologuddannelsen

Kvalifikationer:

 • Uddannet cand.psych., autoriseret og uddannelse som specialpsykolog
 • Bred baggrund indenfor psykologisk udredning og behandling af mennesker med psykiatriske lidelser
 • Evne til at arbejde struktureret og fokuseret i funktionen som uddannelsesansvarlig
 • Gode samarbejdsevner i et tværfagligt miljø
 • Evne til at motivere og give faglig sparring
 • Flair for skriftlig og mundtlig formidling og meget gerne erfaring med undervisningsopgaver samt supervision
 • Kreativ, dynamisk og fleksibel

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er omfattet af Ny løn.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, indsendes senest den 20. september 2020 via linket i stillingsopslaget.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 5. oktober 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske på P2 Annemette Schelle Hvoldal tlf: 7847 4123 / mail: ANNHVO@rm.dk eller ledende overlæge Kirsten Gøtzsche-Larsen, Regionspsykiatrien Midt, tlf.: 7847 4000 / mail: Kirsten.Goetzsche-Larsen@ps.rm.dk.

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.