Regionshospitalet Randers søger kardiologisk overlæge til vores Hjertemedicinske team Medicinsk Afdeling, Hjertemedicinsk afsnit søger speciallæge i kardiologi til en overlæge stilling fra 1/12-2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi leder efter en kardiologis speciallæge som vil indgå i et team hvor aktiv og positiv udvikling er i fokus tværfagligt.

Vores nye kardiolog skal have lyst og vilje til at være en del af ledelsen af vores hjertemedicinske enhed. Dette involverer at deltage aktivt i ledelsen af den daglige drift og udvikling af vores hjertemedicinske enhed og af vores personale tværfagligt.

Vi er i gang med spændende udvikling inden for både den kardiologiske blok men også i samarbejde med vores kollegaer fra andre team som geriatri og infektionsmedicin. Vi har indført hjerte-CT og udvider vores antal hjerte-CT tider løbende. Vi stiler imod at vores cardiac imaging portefølje udvides over de næste år, og hvis dette har interesse kan vi tilbyde oplæring. Der er der udviklet et Akut Hjerteklinik koncept hos os som nu er udbredt til flere andre matrikler i regionen.

Vi har et aktiv forskningsmiljø inden for kardiologien som der er mulighed for at deltage i. Vi har en forskningsansvarlig overlæge på afdelingen som hører til i den kardiologiske sektion samt en CTU sygeplejerske som kan hjælpe med at opstarte i projekter.

Værdierne ordentlighed, ansvarlighed og faglighed anser vi som grundværdier over for vores patienter, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. De er sammen med kontinuerlig udvikling af det kardiologiske fagområde vores fokus både i vores daglige arbejde og i udviklingen af vores langtidsstrategi.

Vi søger en kollega til et afsnit som består af hjertemedicinsk sengeafsnit MSC med 18 senge, en akut hjerteklinik (HAK) som er åben imellem kl. 8 og kl. 18, en hjerte-CT funktion samt en stor og dynamisk hjerteklinik.

Som kardiologisk overlæge vil man have del i alle funktioner samt deltage i vores vagt enten som kardiologisk bagvagt eller ved at gå stuegang på Hjertemedicinsk afdeling weekender/helligdage.

Lige nu er der ansat 7 kardiologiske speciallæger, hvor af 1 er på deltid.

 

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:

Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.

Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 80 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet kardiologi også specialerne hepato-gastroenterologi, endokrinologi, lungemedicin, geriatri, reumatologi og infektionsmedicin.

Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling på AUH samt en diagnostisk klinik.

Medicinsk Afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling.

Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er et aktiv kardiologisk forskningsteam ledet af vores forskningsansvarlige overlæge. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.

 

Afdelingen er herudover kendetegnet ved

• faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt

• tværfaglighed har særlig fokus

• det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering

• gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt

• medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence

• et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansøgning skal være modtaget senest torsdag d. 13/10-2022.

Samtaler afholdes torsdag d. 20/10-2022 på Regionshospitalet Randers.

Ved ønske om yderligere oplysninger: Ledende overlæge Bo Løfgren eller Cheflæge Pernille Sarto persar@rm.dk / Telefon 78 42 16 01.

 

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer

Funktionsbeskrivelse specialeansvarlig overlæge

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.