Regionshospitalet Randers søger afdelingslæge med speciale i endokrinologi. Regionshospitalet Randers søger afdelingslæge med speciale i endokrinologi.

Dette job er udløbet

Medicinsk Afdeling søger en afdelingslæge til d. 1. september 2024 eller efter aftale.

Vi leder efter en afdelingslæge, som vil indgå i et team, hvor tværfagligt samarbejde og kontinuerlig udvikling er i fokus til glæde for vores patienter med diabetes og hormonsygdomme.

Vores nye afdelingslæge skal have lyst og vilje til faglig udvikling inklusiv udvikling inden for ledelse, kvalitetsarbejde og organisationsudvikling – og have lyst til at dele sin viden tværfagligt, samt på tværs af medicinsk afdeling.

Du vil blive en del af vores endokrinologiske speciallægeteam, som lige nu består af 3 overlæger og 2 afdelingslæger, samt et varierende antal hoveduddannelseslæger.

Værdierne ordentlighed, ansvarlighed og faglighed anser vi som grundværdier over for vores patienter, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. De er sammen med kontinuerlig udvikling af det endokrinologiske fagområde vores fokus, både i vores daglige arbejde og i udviklingen af vores langtidsstrategi.

Vi søger en kollega, der vil deltage i stuegangsarbejde på sengeafsnit MSA, i den ambulante aktivitet i Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme og derudover i vores arbejde med behandling af medicinske patienter i akutafdelingen. Du vil ligeledes skulle deltage i vores arbejde som Steno Partner Hospital, hvor vi laver undervisning, kvalitetsforbedrende arbejde og forskning.

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:

Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.

Medicinsk Afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 80 sengepladser og en stor og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker, samt en stor aktivitet i akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet endokrinologi også specialerne hepato-gastroenterologi, kardiologi, lungemedicin, geriatri, reumatologi og infektionsmedicin.

Afdelingen har tilknyttet et dialyseafsnit, der i dagtiden betjenes af læger fra Nyremedicinsk Afdeling på AUH samt en diagnostisk klinik.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansøgning skal være modtaget senest d. 10. april 2023

Samtaler afholdes på Regionshospitalet Randers tirsdag d. 18. april 2023.

Ved ønske om yderligere oplysninger kan Cheflæge Pernille Sarto (persar@rm.dk/ telefon 78 42 16 01) eller Ledende Overlæge med specialeansvar, Endokrinologi Karen Fjeldborg (Karen.Fjeldborg@aarhus.rm.dk) kontaktes.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.