Regionshospitalet Gødstrup, Psykolog, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Gødstrup-afsnittet Kunne du tænke dig et arbejde i en travl, dynamisk og fagligt stærk afdeling, som arbejder tværfagligt og på baggrund af en bio-psyko-social helhedsforståelse? Da en af vores psykologer har søgt nye udfordringer, søger vi pr. 1.11.22 en ny psykologkollega til en fast stilling, 37 t/ugentligt til vores Gødstrup-afsnit.

Dette job er udløbet

Faglig og organisatorisk profil

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er en læge- og psykologfaglig ledet hospitalsafdeling under Regionshospitalet Gødstrup med 2 afsnit, henholdsvis ved Regionshospitalet Gødstrup og i Regionshuset Århus.

I Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er vi omkring 110 ansatte og betjener alle kommuner i Region Midtjylland med tværfaglige socialmedicinske og psykologiske ydelser. Vi er i 17 fastansatte psykologer, hvoraf flere har en specialistgrad. Desuden har vi en psykiater ansat på fuld tid.

Vi leverer sundhedskoordinatorer til de kommunale rehabiliteringsteam og modtager borgere med nedsat funktionsevne, der er henvist fra kommunerne til både mono- og tværfaglig udredning i Klinisk Funktion.

Vi arbejder ud fra en bio-psyko-social forståelse og prioriterer derfor vores tværfaglige

samarbejde til gavn for helhedsforståelsen af det enkelte menneske, ligesom vi også prioriterer en høj faglighed og kvalitet i vores produkter og ydelser.

 

Vi er en arbejdsplads der kan tilbyde:

 • et godt kollegialt miljø med dygtige og engagerede kollegaer, hvor respekt og humor følges ad
 • tværfaglig og monofaglig supervision
 • kompetenceudvikling
 • stor selvstændighed i arbejdstilrettelæggelsen
 • komplekse og udfordrende problemstillinger
 • arbejde på indtægtsdækkede vilkår
 • faste traditioner med fælles fredage for de to afsnit, årligt seminar og sociale sammenkomster

 

Arbejdsopgaver og ansvarsområde

Der er tale om varierende arbejdsopgaver bestående af både behandlingssamtaler og udredningsarbejde.  Behandlingsmæssigt varetager vi, i vores Gødstrup -afsnit, behandling af voldtægtsramte i et tæt samarbejde med Center for Voldtægtsramte ved Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup.

I forhold til udredningsarbejdet foretager vi arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser af henviste borgere fra de vestlige kommuner i regionen. Ved de arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser udreder vi med både kognitive og personlighedspsykologiske tests med henblik på diagnostisk og differentialdiagnostisk afklaring, samt vurdering af funktionsevne og rehabiliteringsmuligheder, særligt ift. arbejdsmarkedet og/eller uddannelse.

Der kan også være tale om andre opgaver som f.eks. sundhedsfaglig sparring med kommunale sagsbehandlere, rehabiliteringstilbud rettet mod forskellige borgergrupper, kognitiv træning, supervision og forskelligt konsulentarbejde. Du kan læse mere om afdelingen og vores virksomhedsgrundlag på vores hjemmeside: www.socialmedicin.rm.dk

 

Personprofil

Vi ser gerne, at du:

 • er autoriseret eller godt på vej mod at blive det
 • har en specialistuddannelse eller godt på vej med speciale indenfor psykopatologi, psykoterapi, neuropsykologi, sundhedspsykologi eller specialpsykolog i psykiatri
 • har bred erfaring med psykologisk undersøgelse og testning, både kognitivt og personlighedsmæssigt (fx WAIS-IV, D-KEFS, DIVA, PSE, ADOS, SCID-5, NEO-PI-3)
 • har erfaring med eller interesse for traumebehandling og/eller anden terapeutisk erfaring
 • har et vist kendskab til psykiatriske lidelser og udviklingsforstyrrelser og evt. også erfaring med at udrede unge
 • har erfaring/interesse for tværfagligt samarbejde med bl.a. psykiater, sociallæger og socialrådgivere
 • har et godt humør og trives i en travl hverdag
 • har et vist kendskab til det kommunale system
 • har flair for skriftlig formidling af psykologfaglige problemstillinger
 • har IT-kompetencer på brugerniveau

Stillings- og funktionsbeskrivelse 

 

Praktiske oplysninger

Du kan få yderligere information om stillingen og Regionshospitalet Gødstrup på https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/

eller ved at kontakte chefpsykolog Camilla Rasmussen på 2177 9936 eller Funktionsansvarlig for udredning og behandling psykolog Bodil Mortensen på 2935 5925.

 

Ansættelse fra 01.11 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

 

Ansøgningsfrist: 25. september 2022.

Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag den 28. september 2022.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.