Region Hovedstaden søger en ny direktør til Rigshospitalet

Dette job er udløbet

Vil du stå i spidsen for Fremtidens Rigshospital? Region Hovedstaden søger en ny direktør som kan lede vores største universitetshospital på internationalt topniveau og medvirke til udviklingen af et samlet dansk sundhedsvæsen.

Som hospitalsdirektør vil du – i tæt samarbejde med den øvrige direktion – få det overordnede ansvar for at sætte retning og udvikle fremtidens Rigshospital. Et universitetshospital, som både leverer den nyeste og mest specialiserede behandling til borgerne, og samtidig spiller en vigtig rolle for udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. Gennem høj faglighed, udnyttelse af nye teknologiske muligheder, god ressourceanvendelse og forskning på allerhøjeste niveau skal Rigshospitalet levere specialiseret diagnostik, behandling og pleje til patienter og pårørende fra hele Sjælland og resten af landet. Rigshospitalet vil også skulle finde nye veje til at understøtte sundhedsvæsenet i andre dele af landet med henblik på at sikre lighed og tilgængelighed i behandlingstilbud for alle danske borgere.

Du brænder som topleder for at løse denne vigtige opgave, og du engagerer dig i at udvikle en arbejdsplads, hvor faglighed, fællesskab og samarbejde går hånd i hånd. Du bliver direktør for Rigshospitalet i en afgørende fase, hvor mange store projekter er ved at være afsluttede, men hvor der fortsat udestår en omfattende modernisering af de fysiske rammer som skal åbne op for nye patientforløb, organisationsformer og behandlingsfællesskaber. Ledelsesopgaven er kompleks, afgørende og omfattende.

Om stillingen

Du har sammen med den øvrige direktion ansvaret for at lede Rigshospitalets, så der sikres overholdelse af patientrettigheder, fokus på kvalitets- og forbedringsarbejde, omstilling til mere værdibaseret sundhed og respekt for de økonomiske rammer. Samtidig skal direktionen stå i spidsen for at formulere og virkeliggøre visionen om Fremtidens Rigshospital nationalt og internationalt. Det vil indebære et stort strategisk lederskab, hvor du skal gå foran i udviklingen af organisation, kultur og faglige fællesskaber. Som topleder i Region Hovedstaden vil du være en rollemodel for regionens værdier: Åbenhed, tillid, professionalisme og helhedssyn, og vi forventer at du i din adfærd signalerer konsekvens, integritet og ansvarlighed.

Du kan læse mere i Job- og Personprofilen.

Om dig

Som direktør skal du have omfattende ledelseserfaring på strategisk niveau, og vi forventer at du har stor erfaring med at lede og udvikle et hospital eller anden sundhedsfaglig virksomhed. Du har en administrativ eller sundhedsfaglig baggrund og du har gennem din karriere bevist, at du kan skabe resultater i forhold til borgere og patienter og i forhold til ledere og medarbejdere.

Du har et indgående kendskab til sundhedssektoren og kan skabe netværk. Du arbejder målrettet med at styrke samarbejdsrelationer til regionens topledelse og de øvrige hospitalsdirektører, det politiske niveau og til andre aktører i kommuner, regioner og staten.

Du er en stærk kommunikator og evner at formidle en sammenhængende, strategisk fortælling om Rigshospitalet til omverdenen og til organisationens ledere og medarbejdere. Du er som leder anerkendt for at kunne skabe nye løsninger på komplekse udfordringer, og du har let ved at få følgeskab fra ledere og medarbejdere.

Som person er du engageret og tillidsvækkende. Du kan inspirere ledere og medarbejdere til at yde deres allerbedste og være stolte af deres arbejdsplads. Du er ambitiøs på organisationens vegne, og du brænder for at skabe en arbejdsplads, hvor det er godt at være, og hvor ledere og medarbejdere har mulighed for at trives og udvikle sig fagligt. Du er sikker i rollen som leder af ledere, og vil have fokus på at udvikle samarbejdet på tværs i direktionen, i ledergruppen og med medarbejderne.

Ansættelse sker på kontraktvilkår i henhold til aftale for chefer. Ansøgningsfristen udløber den 23. oktober 2022, og samtaler gennemføres i uge 45 og 47. Der ønskes tiltrædelse pr. 1. januar 2023.

Du er velkommen til at kontakte regionsdirektør Jens Gordon Clausen på 2059 5559 eller partner Eva Zeuthen Bentsen, Zeuthen Storm på 2086 0325 for en fortrolig drøftelse.