Psykologvikar til Neuropsykiatrisk Team, Klinik for Depression og Mani, Afdeling for Depression og Angst, AUH Skejby Til Neuropsykiatrisk Team søges en psykologvikar på 30 timer. Stillingen er ledig til besættelse d. 01.12.19. og løber 6 måneder, dog med mulighed for forlængelse.

Dette job er udløbet

Barselsvikariat

Om afdelingen
Afdeling for Depression og Angst er en del af AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.
Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre store ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Om Klinik for Depression og Mani (KDM) – og Neuropsykiatrisk Team
KDM er en større ambulant enhed under ADA, der udreder og behandler patienter med uni- og bipolar affektiv lidelse. Behandlingen er tværfaglig og foregår på hovedfunktions- (HF) såvel som på regionsfunktionsniveau (RF). Neuropsykiatrisk Team er organisatorisk forankret i KDM. Teamet varetager screenings- og udredningsopgaver i forhold til den særlige neuropsykiatriske målgruppe og kun på regionsfunktion. Teamet består af en neuropsykiatrisk overlæge, en speciallæge i psykiatri, en specialist i neuropsykologi samt en psykolog (det er sidstnævnte stilling, som det opslåede vikariat omhandler).

Arbejdsopgaver

 • Varetage neuropsykologiske undersøgelser og sammenholde resultater herfra med uredning fra andre faggrupper, herunder hjernescanning samt psykiatrisk og neurologisk udredning
 • Tilrettelægge behandlingstilstag og rådgive herom
 • Samarbejde og formidle, til dels også undervise og supervisere – bl.a. psykologer i KDM, der foretager neuroaffektive funktionsundersøgelser
 • Mulighed for at indgå i gruppebehandling i form af kognitiv remediering

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Autoriseret psykolog, evt. specialist i neuropsykologi eller på vej til dette
 • Klinisk erfaring indenfor de nævnte områder
 • Stor interesse for neuropsykiatri
 • Evne til at indgå i tværfagligt team med positivt drive

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger i en tværfaglig sammenhæng

Vi tilbyder

 • Et godt både tvær- og psykologfagligt arbejdsmiljø, dels i Neuropsykiatrisk Team, dels i KDM som helhed
 • Mulighed for undervisning, supervision og faglig sparring som en del af den kliniske dagligdag
 • En dynamisk og spændende arbejdsplads i løbende udvikling

Løn- og ansættelsesforhold

 • Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Ansøgning

 • Ansøgning samt relevante bilag fremsendes senest d. 18.09.19.. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 02.10.19. omkring ved middagstid. Vi kontakter og indkalder kandidater løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.