Psykolog ved Retspsykiatrisk Sengeafsnit R1, Skejby Psykolog ved Retspsykiatrisk Sengeafsnit R1, Skejby, 37 timer pr. uge eller efter aftale Tiltrædelse 1. januar 2020 eller efter aftale

Dette job er udløbet

Da vores psykolog har valgt at gå på pension, søger vi en dygtig og engageret
psykolog til Retspsykiatrisk Sengeafsnit R1.
Stillingens primære indhold er at varetage alle relevante psykologopgaver knyttet til sengeafsnittet.

Retspsykiatrisk afdeling:
Retspsykiatrisk Afdeling er en specialafdeling på Aarhus Universitetshospital i Skejby med ca. 260 medarbejdere fordelt på 4 sengeafsnit og en klinik.
Sengeafsnit R1 er et lukket, sikret sub-akut sengeafsnit til intensiv udredning –og behandling under Retspsykiatrisk Afdeling. Vi udfærdiger mentalerklæringer for indlagte observander, udreder og behandler varetægtssurrogatanbragte og behandler retspsykiatriske patienter.

Med baggrund i værdigrundlaget i Region Midtjylland er vores ambition en åben og respektfuld dialog med patienter, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere samt at stræbe efter et højt fagligt niveau og en kultur der fremmer udvikling. Vi vægter gensidig tillid, fokus på patienternes ressourcer under hensyntagen til sikkerheden, og at man som medarbejder påtager sig et ansvar. Indsatsen i forhold til de enkelte patienter varetages af tværfaglige teams, som i fællesskab er ansvarlige for behandlingen.

Psykologens primære arbejdsopgaver består af:
– psykologisk undersøgelse/assessment i forbindelse med mentalundersøgelse
ambulant og under indlæggelse
– psykologisk undersøgelse/assessment af øvrige indlagte på Sengeafsnit R1
– deltage i faglig sparring i forbindelse med afsnittets konferencer
– individuelle samtaleforløb med patienter, når der er indikation for dette
– bidrage til faglig udvikling af personalets observationer vedr. psykopatologi, kognitiv funktion og kontaktevne/adfærd (eksempelvis GAF)

Psykologens sekundære arbejdsopgaver består af:
– ad hoc supervision af afsnittets personale
– indgå i supervisionsarbejdet med naboafsnit
– støtte til personalegrupper i forbindelse med debriefing
– undervisning internt og eksternt
Stillingen ønskes besat med en psykolog der:
– er specialist i psykopatologi eller er specialpsykolog med bred erfaring med
psykologisk testning
– har stor erfaring med eller kendskab til retspsykiatrien og retspsykiatriske
problemstillinger
– har en velfunderet bred erfaring med psykologiske tests indenfor såvel personlighed og kognitive funktioner samt erfaring med/viden om PSE
– Indgående kendskab til ICD10
– vil bidrage konstruktivt til den strategiske og faglige udvikling afsnittet gennemgår.

Psykologens arbejde i Sengeafsnit R1 foregår i et tæt tværfagligt samarbejde med læger, socialrådgiver, basispersonale og sekretær.
Psykologen er en del af den samlede psykologgruppe i Retspsykiatrisk Afdeling.
Vi tilbyder et spændende arbejde i en dynamisk hverdag, hvor der er fokus på
patientinddragelse, udvikling såvel fagligt som organisatorisk, et godt arbejdsmiljø og gode muligheder for supervision både internt og eksternt
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principper i Ny Løn.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos: Afdelingssygeplejerske
Rasmus Sønderskov, tlf.nr. 51536860 eller overlæge Rayna Petrova, tlf.nr. 51537459.
Ansøgningsfrist den 30.10.2019 – samtaler i uge 45.