Psykolog til Unipolar Team, Klinik for Depression og Mani, Afdeling for Depression og Angst, AUH Skejby Fast psykologstilling på fuld tid

Dette job er udløbet
Til Unipolar Team 2  søges en psykolog til fast stilling, 37 timer ugentligt, da vores nuværende kollega skal  videreuddannes. Stillingen er ledig pr. d. 01.12.20.

 

Om afdelingen

Afdeling for Depression og Angst er en del af AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og psykologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.

 

Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre store ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af patienter og pårørende.

 

Om Klinik for Depression og Mani (KDM) – og Unipolar enhed

KDM er en større ambulant klinik under ADA, der udreder og behandler patienter med uni- og bipolar affektiv lidelse. Behandlingen er tværfaglig og foregår på hovedfunktions- (HF) såvel som på regionsfunktionsniveau (RF). Unipolar Team 1 og 2 i KDM har samme udrednings- og behandlingsopgave i forhold til den uniolare målgruppe, der omfatter patienter med depressionsdiagnoser, ofte med comorbide lidleser. De to unipolar teams består af overlæger, specialpsykologer/psykologer og specialsygeplejersker/sygeplejersker. Desuden har teamet i perioder midlertidigt tilknyttet læger og psykologer i uddannelsesforløb. Psykologen refererer til ledelsen i KDM.

 

Der er fokus på systematisk udredning og behandling. Behandlingsmæssigt er der tale om kombineret medicinsk og psykologisk behandling, herunder psykoedukation individuelt og i gruppe samt psykoterapi, – primært i gruppe.

 

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Kandidatgrad i psykologi
 • Psykiatrisk erfaring med diagnostik og behandling
 • Interesse for og kendskab til psykoterapeutisk arbejde med patienter med psykiske lidelser, herunder depression, ofte med comorbide lidelser
 • Ansøgere med autorisation og erfaring fra området vil blive foretrukket

 

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, også andre faggrupper
 • Evne til at arbejde dels selvstændigt, dels tværfagligt med planlægning og gennemførelse af hensigtsmæssige behandlingsforløb med patienter indenfor målgruppen
 • Sans for at opretholde passende caseload og patientflow, indenfor gældende rammer (behandlingsgaranti, nationale kvalitetsmål, ydelseskrav m.m.)

 

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi, indenfor et spændende subspeciale
 • Mulighed for at indgå i udvikling af udrednings- og behandlingstilbud for patienter med depression
 • Supervision og faglig sparring
 • Tæt samarbejde med erfarne psykologer/specialpsykologer og andre faggrupper inden for det affektive speciale
 • Fast tilknytning til en stor og velfungerende psykologgruppe
 • En dynamisk og spændende arbejdsplads i løbende udvikling
 • Månedlige psykopatologiske og psykoterapeutiske konferencer for læger og psykologer

 

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Ansøgning

Ansøgning samt relevante bilag fremsendes senest d. 11.11.20.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 17.11.20

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til ledende sygeplejerske Tine N. Hansen tlf 2033 1784 eller specialpsykolog Vibeke Hansen tlf 2964 5803 / 7847 2320

 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.