Psykolog til Specialområde Hjerneskade, Faglig Udvikling For Region Midtjylland, Specialområde Hjerneskade, søger vi endnu et energisk og fagligt fyrtårn til teamet i afdelingen Faglig Udvikling.

Dette job er udløbet

Specialområde Hjerneskade løser fra 2020 VISO-opgaver indenfor både medfødt og erhvervet hjerneskade. Som en del af Faglig Udvikling vil du blandt andet skulle varetage opgaver som VISO-specialist indenfor disse områder.

Stillingen kan tilrettelægges fleksibelt med et timespænd på 25-37 timer om ugen afhængigt af den kandidat, vi vælger at ansætte.

Om Specialområde Hjerneskade
Specialområde Hjerneskade er en del af Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Området består af seks døgntilbud og fire dagtilbud, et rehabiliteringstilbud samt af områdeledelsen, sekretariatet og afdelingen for faglig udvikling. Målgruppen er voksne med erhvervet hjerneskade og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse.

Specialområde Hjerneskade blev etableret i januar 2013 i forbindelse med en omstrukturering af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland til otte specialområder. Specialområde Hjerneskade er i dag et fagligt stærkt specialområde, der yder en højt specialiseret indsats på området.

Afdelingen Faglig Udvikling spiller en central rolle i forhold til videns- og kompetenceudvikling internt på specialområdet – bl.a. via ydelse af faglig vejledning og supervision til ledere og fagpersonale, kursusforløb og efteruddannelse, samt løbende arbejde for videndeling internt i afdelingen og mellem de øvrige afdelinger under specialområdet.
Læs mere om Faglig Udvikling her: http://www.soh.rm.dk/kurser-og-radgivning/

Du kan også downloade Specialområde Hjerneskades foldere, som giver et supplerende indblik i, hvordan der arbejdes. De kan findes her: https://www.soh.rm.dk/om-os/

Afdelingen Faglig Udvikling løser samtidig en række eksterne opgaver og funktioner i relation til kommuner og borgere – bl.a. uddannelse og faglige udviklingstiltag samt udførelse af rådgivnings- og udredningsopgaver ifm. VISO.

Faglig Udvikling er sammen med områdeledelsen, ledelsessekretariatet og en del af administrationen placeret på Engtoften i Viby J.

Om stillingen
Med reference til afdelingslederen, og i tæt samarbejde med dine nærmeste kollegaer og øvrige afdelingsledere, får du ansvar for selvstændigt at løse opgaver relateret til rådgivning, undervisning og kompetenceudvikling med fokus på specialområdets kerneopgave. Vi søger en psykolog, som finder det motiverende at være en del af en afdeling med stort fokus på kvalitet, innovation og udvikling af ny viden og praksis.

Du vil blive en del af et tværfagligt team med 5 højt specialiserede kollegaer, som er sammen om at opretholde en høj faglig standard i afdelingens ydelser.

Du vil indgå i følgende opgaver:

 • VISO opgaver
 • Undervisningsopgaver
 • Rådgivningsopgaver
 • Supervisions opgaver
 • Personale processer

Din baggrund og faglige kvalifikationer

 • Du er uddannet psykolog, gerne med relevant kurser eller efteruddannelse indenfor neuropsykologi og rehabilitering
 • Praktisk viden og erfaring i arbejdet med mennesker med erhvervet hjerneskade (senhjerneskade)
 • Du har en stærk interesse for det neuropsykologiske og neuropædagogiske felt
 • Du har kendskab til low arousal, mentalisering og systemisk tilgang
 • Konsulent- eller undervisningserfaring
 • Gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt
 • Arbejder selvstændigt
 • Du ser det som spændende at arbejde i en politisk styret organisation
 • Dine IT kompetencer er generelt gode
 • Forståelse for at omsætte teorier og tilgange til den nære praksis

Specialområdets matrikler er spredt geografisk, og det er derfor nødvendigt med kørekort og egen bil.

Derudover vil du også skulle yde VISO rådgivning til eksterne kunder primært i midtjylland, men principielt også andre steder i landet, hvor der måtte være behov for dette.

Udvikling af Specialområde Hjerneskade tager afsæt i en ambitiøs og gennemarbejdet strategiplan, hvor centrale omdrejningspunkter er høj sikkerhed og faglighed, sammenhængende indsatser og borgeren i centrum. Læs mere om det her: https://www.soh.rm.dk/om-os/

Din personlighed
Den ideelle kandidat er udadvendt og udviklingsorienteret og ser samtidig nødvendigheden af struktur og planlægning. Det er naturligt for dig at arbejde selvstændigt, men du evner og har lyst til, at indgå i og aktivt bidrage til tillidsfulde samarbejdsrelationer. Du har dit afsæt i neuropsykologien, og forstår at omsætte din teoretiske viden til relevante pædagogiske handlemuligheder.

Der lægges vægt på følgende:

 • Systematisk planlægger, som accepterer at arbejde indenfor de ydre retningslinjer, der er givet gennem ledelsesgrundlaget og Region Midtjylland i øvrigt
 • Du har med dit gode overblik fokus på helheden og forstår at håndtere komplekse, dynamiske sammenhænge
 • Du er en aktiv medspiller i at kvalitetssikre afdelingens ydelser og dine egne løsninger
 • Har let ved at etablere kontakt til mennesker generelt. Det er naturligt for dig at være i centrum af begivenheder
 • Du er selvdisciplineret og følger dine opgaver helt til dørs
 • Det er motiverende for dig at sætte nye og højere mål, at være ambitiøs på egne vegne og på afdelingens vegne

Det er samtidig vigtigt, at du kan samarbejde bredt i organisationen og spille en værdiskabende rolle både i udviklingen af egne ansvarsområder og af specialområdet som helhed.

Alle matrikler under Psykiatri og Social er røgfrie, hvilket indebærer, at du ikke ryger i arbejdstiden.

Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt og i henhold til gældende overenskomst på området.

Ansøgningsfrist:
Løbende

Stilling skal søges via:
https://www.damkjaer-bruun.dk/for-kandidater/?hr=show-job%2F54779%26locale%3Dda_DK

På grund af spareinitiativer har berørte medarbejdere i Region Midtjylland fortrinsret til samtale ved ledige stillinger: Det betyder

 • at medarbejdere fra eget HMU område, som er i omplacering, har fortrinsret til samtale.
 • at medarbejdere fra andet HMU område, der er i omplacering har sekundær fortrinsret til samtale.
 • at fortrinsret til lederstillinger kun gælder ledere på samme stillingsniveau