Psykolog til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatrien Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) søger en klinisk psykolog 37 timer i en fast stilling aktuelt med funktion ved Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1, AUH med start 1. september 2019.

Dette job er udløbet

BUA udgøres af i alt 7 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midt. De 7 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. Nogle afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.

I børne- og ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i team med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation og lægelige og psykologiske undersøgelser. Behandling foregår ved vejledning, psykoedukation, psykoterapi og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.
Afsnittet består af 4 enheder: et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg og et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby. Stillingen er aktuelt tilknyttet ambulatoriet i Skejby.
Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser, hvor der er samtidig mental retardering eller svære psykosociale belastninger. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet. Afsnittet varetager udredning og behandling under såvel hovedfunktion som regionsfunktion- og højt specialiseret funktion.

Udredningsarbejdet for psykologen består af psykologiske undersøgelser, subakutte vurderinger, anamneseoptagelser, samtaler med barn og forældre, netværksmøder og individuel og/eller familieterapi samt udfærdigelser af udtalelser og epikriser. Behandlingsarbejdet består af terapeutiske og vejledende samtaler. Desuden kan psykologen varetage supervisionsopgaver i forhold til egen og andre faggrupper.

Kvalifikationer

  • Vi søger en psykolog, som har erfaring i udredning og behandling af børn tilhørende afsnittets målgruppe, herunder erfaring med psykologiske undersøgelser af skolebørn med psykiatriske vanskeligheder.
  • Vi forventer, at du evner at arbejde selvstændigt og i højt arbejdstempo og samtidig bevare overblikket. Vi forventer også, at du indgår i et konstruktivt samarbejde om opgaveløsning med kollegaer indenfor egen faggruppe og tværfagligt med læger, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver.
  • Vi forventer, at du kan og vil indgå i et arbejdsfællesskab præget af store forandringer både i forbindelse med den nylige udflytning til Skejby Sygehus, men også på grund af de løbende ændringer i samfundets forventninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Vi kan tilbyde

  • En fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision
  • Tilknytning til tværfagligt team
  • Tilknytning til monofaglig gruppe

Yderligere oplysninger fås hos psykologkoordinator Signe Damgaard på tlf. 2162 2369, eller hos afsnitsledende overlæge Merete Juul Sørensen tlf. 2162 1301.

Du kan læse mere om Børne- pg Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: bua.rm.dk

Ansøgningsfrist: 18. juli 2019

Ansættelsessamtaler vil foregå den 24. juli 2019

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social og varetager en tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt også voksne med spiseforstyrrelser. I udredningen og behandlingen inddrager vi patientens familie og netværk og samarbejder med andre hospitalsafdelinger samt kommunerne i regionen.
Vores personale samarbejder på tværs af enheder og matrikler. I alt består BUA af 7 enheder fordelt i Risskov, Viborg og Herning. Den overvejende del af vores behandling sker ambulant. 
De 4 hovedområder vi dækker er: Småbørn, skolebørn, unge samt  Psykiatrisk Klinik for  
Spiseforstyrrelser og sengeafdelilng 3 for Spiseforstyrrelser. Størstedelen af personalet udgøres af professionelle behandlere, såsom læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Årligt startes ca. 4000 nye patientforløb, og der er kontakt med 6300 unikke cpr.nr. Afdelingen har et bruttobudget på 267 mio. kr. og har 562 medarbejdere.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.