Psykolog til nyoprettet ambulant afsnit, Psykiatrisk Klinik for Unge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby Har du lyst til at være en del af en engageret psykologgruppe med høj faglighed i et nyetableret ambulant team, hvor gode patientforløb og arbejdsglæde er i centrum.

Dette job er udløbet

Der er tale om en fast stilling med ansættelse i Psykiatrisk Klinik for Unge (TUP2) i Skejby, 37 timer pr. uge med tiltrædelse 01.02.2022 eller snarest derefter.

TUP2 er et nyoprettet alment ambulant afsnit for unge, og er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA).

Børne- og ungdomspsykiatrien er et hastigt voksende område med stort politisk fokus og stigende efterspørgsel på udredning og behandling. På den baggrund er vores ungdomspsykiatriske ambulante funktion netop blevet delt i to afsnit fra den 01.09.2021, hvoraf TUP2 har 39 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere. Afsnittet har medarbejdere på matrikler i både Skejby og Viborg – langt størstedelen i Skejby.
Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af unge mellem 14-18 (21) år med blandede psykiatriske lidelser med særligt fokus på ADHD, autisme, affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser. Der er oftest tale om unge med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet.Vi søger en medarbejder, der har:

 • Lyst til og erfaring med udredende samtaler og psykologisk testning, herunder gerne erfaring med WISC-V, WAIS-IV, Present State Examination, TOVA mv.
 • Kendskab til og interesse for psykologiske/psykiatriske problemstillinger, der knytter sig til aldersgruppen – herunder interesse for differentialdiagnostik og komorbiditet
 • Evne til at etablere tillidsfuld kontakt til såvel patient som forældre
 • Evne til at arbejde selvstændigt med godt overblik
 • Gode formidlingsevner mundtligt og skriftligt
 • Lyst til at indgå aktivt i en større psykologgruppe
 • Interesse i at samarbejde tværfagligt
 • Lyst til at være med til at sætte dit præg på et nyt afsnit

Arbejdsområder

Din primære opgave vil være at indgå i udredningsforløb – herunder foretage anamneseoptagelse, psykopatologisk screening, klinisk vurdering og psykologisk undersøgelse og deltage på tværfaglige konferencer. Desuden har du ugentlige opgaver i at afholde indledende afklarende samtaler med ny- eller genhenviste unge. Samtalen har til formål at afklare, om der er tale om en psykiatrisk problemstilling – herunder om der er sket en forværring eller tilstødt ny psykopatologi ift. en kendt problemstilling.  Derudover kan der være opgaver ift. at varetage kortere terapeutiske forløb, primært ift. depression.

Vi tilbyder dig:

 • En arbejdsplads i spændende udvikling
 • En mulighed for tage del i opbygningen af et nyt afsnit
 • Et dynamisk og fagligt miljø, hvor vi arbejder med kvalitetsudvikling
 • Tværfagligt samarbejde med introduktion, supervision og vejledning
 • En mentorordning
 • En kultur hvor arbejdsglæde vægtes højt
 • Et team der arbejder sammen om et godt arbejdsmiljø
 • En vis grad af selvstændig tilrettelæggelse og udførelse af opgaver inden for ambulatoriets ramme
 • Fri i weekender og på helligdage.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til psykologkoordinator Pia Ølgod tlf. 2362 1683 eller afsnitsledende overlæge Signe Ventzel tlf. 4013 8532.

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk.

Ansøgningsfrist: 30.11.2021
Samtaler afholdes forventeligt mandag den 06.12.2021

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.

Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af det nye år til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.