Psykolog til Klinik 1 Autoriseret psykolog søges til affektivt ambulatorie – Psykiatrisk Klinik 1, Randers

Dette job er udløbet

En fast stilling som autoriseret psykolog i det affektive ambulatorie er ledig fra 01.06.21 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Om Psykiatrisk Klinik 1 Randers 
Psykiatrisk Klinik 1 er en del af Regionspsykiatrien Randers. Vi tilbyder udredning og behandling i hovedfunktion for patienter fra Randers og Favrskov kommune. Ud over dette dækker vi også demensområdet for Djursland, Favrskov og Randers. Disse patienter behandles i selvstændigt team.
Psykiatrisk klinik 1 er en arbejdsplads med stort fagligt engagement, hvor gode ideer er velkomne. Vi værdsætter et godt arbejdsmiljø og har forventning om, at alle bidrager positivt til dette. Da vi er en del af Regionspsykiatrien Randers, er der også et tæt samarbejde med de 3 sengeafsnit, og de 2 øvrige ambulante klinikker i hhv. Randers og Rønde.

Klinikken varetager udredningsopgaver ift. nyhenviste patienter og igangværende patientforløb.
Derudover varetages behandling af affektive patienter hhv. unipolar og bipolar lidelse, hvorfor behandlingsteamene er opdelt inden for disse diagnoser.

Vi har patienter både med og uden komorbiditet ift. den affektive lidelse – både psykiatrisk (angst, personlighedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelse) og somatik. Arbejdet er organiseret som et tværgående fleksibelt teamsamarbejde, og psykologen forventes dermed at indgå i samarbejdet med det øvrige personale.

Vi er ca. 30 engagerede kollegaer, både psykologer, læger, sygeplejersker og sekretærer.

Arbejdsopgaver:

 • Indledende samtaler med nyhenviste patienter, herunder målgruppeafgrænsning og stillingtagen til videre behandling.
 • Udredning og psykologisk testning.
 • Deltagelse i diagnostik- og behandlingskonferencer.
 • Psykoterapeutisk behandling af patienter, både individuelt og i gruppe.
 • Evt. undervisning af tværfagligt personale og supervision af yngre kollegaer.

Ønskede faglige kvalifikationer:

 • Cand.psych. autoriseret.
 • Rutineret i klinisk psykopatologisk udredning (psykiatrisk diagnostik).
 • Viden om differentialdiagnostik og komorbiditet.
 • Gerne erfaring med autismeudredning (ADOS).
 • Erfaring med terapiforløb inden for det affektive spektrum og gerne terapeutisk efteruddannelse.
 • Gerne uddannelse i og erfaring med supervision og undervisning.
 • Evne til at videreudvikle det tværfaglige behandlingstilbud ud fra de kliniske retningslinjer, evidens og de gældende rammer i øvrigt, herunder Regionernes pakkeforløb.
 • Erfaring med Midt-EPJ.

Vi kan tilbyde:

 • Et afvekslende arbejde i en klinik med et erfarent tværfagligt team.
 • Mulighed for indflydelse på arbejdsmetoder og arbejdsorganisering.
 • Mulighed for efteruddannelse.
 • Tværfagligt samarbejde omkring behandlingsopgaven, både med kollegaer, pårørende og eksterne parter.
 • Supervision, intern undervisning og behandlingskonferencer, med vægt på fagligheden.
 • Et godt arbejdsmiljø i gode rammer, og masser af udfordrende arbejde.
 • Vi flytter ind i helt nye lokaler i sommeren 2021.

Psykologen refererer ledelsesmæssigt til funktionsledelsen i Klinik 1, som består af ledende sygeplejerske Anette Würtz og ledende psykolog Birgitte Rosenkilde.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 19.04.21

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.