Psykolog til Enhed for unge med depression, Psykiatriens Hus Aarhus Vi søger 1 psykolog med start 1. april 2022. Stillingen er på 37 timer.

Dette job er udløbet

Enhed for unge med depression

Tilbuddet er målrettet patienter i alderen 18-24 år, som efter udredning hos privatpraktiserende psykiater har fået en depressionsdiagnose og er sat i behandling med antidepressiv medicin.

Tilbuddet består af et behandlingsforløb indeholdende individuelle samtaler med en behandler (både face-to-face og over video), gruppeterapi og pårørendearrangementer. Under forløbet har egen læge behandlingsansvaret.

Du kan læse mere om tilbuddet på Sundhed.dk:

Nyetableret tilbud – Enhed for unge med depression – sundhed.dk

Og Psykiatriens Hus Aarhus hjemmeside:
https://psykiatrienshus.aarhus.dk/vi-tilbyder/unge-med-depression/#1

Den ledige stilling er en udvidelse af det eksisterende team der består af erfarne psykiatriske sygeplejersker og en psykolog. Teamet er forankret i AUH Psykiatri/Psykiatriens Hus Aarhus, men vi tilbyder behandling i hele regionen, med fremmøde i Herning, Viborg og Aarhus.

Psykiatriens Hus Aarhus

Psykiatriens Hus i Aarhus er et samarbejde mellem Regionspsykiatrien og Aarhus Kommune, beliggende på Marselisborg Centret. Regionalt er Psykiatriens Hus i Aarhus forankret under Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien.

Den arbejdsmæssige base vil være i Psykiatriens Hus Aarhus, men der forventes kørsel, foreløbigt til Herning og Viborg.

Arbejdsopgaver

Som psykolog i teamet må man forvente at skulle fungere på et højt fagligt og selvstændigt niveau, hvorfor det også forventes at ansøgere har solid psykiatrisk viden, -med erfaring fra behandling af depression. Gruppeforløb strækker sig over 8 gange og med vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og dialog. Der tages udgangspunkt i 2. og 3. generations kognitiv terapi.

Hele patientforløbene er planlagt som 12-16 ugers forløb. I denne periode vil psykolog primært have gruppeforløb, dog kan der også forekomme individuelle samtaler som primærbehandler.

Vi forventer at du:

 • Gerne autoriseret psykolog og gerne specialist i psykoterapi.
 • Har klinisk psykiatrisk erfaring, med erfaring fra behandling af depression og gruppebehandling.
 • Gerne erfaring med Compassion Fokuseret Terapi.
 • Ved behov vil kunne yde fast supervision til et tværfagligt team.
 • Ved behov yde faglig sparring/supervision til kolleger i eget team.
 • Er aktivt deltagende i forhold til at være medskaber af de værdier og den kultur, vi sammen er ved at bygge op – med patienten/borgeren i centrum, og aktiv inddragelse af pårørende, netværket samt øvrige relevante samarbejdspartnere.
 • Tør tænke nyt og skabe rammer for at eksperimentere med nye måder at løse opgaver på i samskabelse med patienten/borgeren og samarbejdspartnere.
 • Har evner til at se sammenhænge, tænke kreativt og se muligheder.
 • Kan arbejde selvstændigt og løbende prioritere arbejdsopgaverne.
 • Vægter det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde højt.
 • Besidder gode kommunikations- og samarbejdsevner.
 • Er fleksibel, har en positiv indstilling i hverdagen, udviser engagement, nærvær og gå-på-mod.

Derfor skal du vælge os:
Vi kan tilbyde:

 • En spændende nyetableret behandlingstilbud med mulighed for at præge udviklingen.
 • Være en del af et nyetableret tilbud for unge med depression, – og en del af Psykiatriens Hus Aarhus, hvor der er fokus på udvikling af den nære psykiatri frem mod en moderne og nytænkende indsats til mennesker med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom.
 • En arbejdsplads hvor inddragelse af patienten/borgeren- og pårørende – er omdrejningspunktet, – og hvor Åben dialog er fælles mindset.
 • Engagerede og ambitiøse samarbejdspartnere fra region og kommune, der har en fælles interesse i at understøtte patientens/borgernes recovery proces.
 • Gode udviklingsmuligheder for dig som medarbejder, medbestemmelse og fleksibilitet.
 • Sikkert og trygt arbejdsmiljø.
 • Fast supervision i teamet.
 • Godt kollegialt samarbejde i et mindre team.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Ansøgning
Ansøgningsfrist onsdag den 2. februar 22.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 9. februar 22.

Yderligere oplysninger

Ved henvendelse til ledende sygeplejerske Tanja Prlac Jessen på tanjes@rm.dk og 30704204.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.