Psykolog til Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital – Familieambulatoriet Børn og Unge søger en psykolog, gerne autoriseret, med erfaring fra børneområdet til at indgå i vores tværfaglige arbejde med børn og unge. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge, og ønskes besat pr. 1. november 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Har du lyst til at være en del af et tværfagligt team, som varetager udredning og testning af børn med rusmiddelskader, så skal du søge stillingen.

Om afdelingen
Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital (AUH) er en universitetsafdeling, der behandler børn og unge i alderen 0-17 år. Vi er samtidig en af landets største børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og mere end 27.000 ambulante besøg årligt. Børn og Unge omfatter 15 pædiatriske fagområder, hvor en eller flere højtspecialiserede funktioner varetages inden for hvert fagområde. Afdelingen er organiseret i tre sengeafsnit og én klinik (BUK). Ligeledes rummer afdelingen også børn og unge med kirurgiske problemstillinger, hvor det er de kirurgiske afdelinger, der har behandlingsansvaret. Vi er en afdeling med mange snitflader og samarbejdspartnere.

Om Familieambulatoriet
Familieambulatoriet Børn og Unge varetager opfølgning af børn eksponeret for rusmidler og /eller afhængighedsskabende medicin i fosterlivet. Børnene ses vanligvis til kombineret læge- og psykologundersøgelse. Formålet er, at opdage eventuel fejludvikling tidligt og sørge for, at barnet får relevant hjælp og støtte for at sikre barnets trivsel og udvikling.

En del af børnene er i alderen 0-7 år, men børn med medfødte alkoholskader følges op til 16-18 års alderen. Vi modtager et støt stigende antal ny henvisninger på børn i skolealderen til udredning. Ved behov er barnet indlagt, men det primære arbejde er ambulant. En del af børnene er anbragt uden for hjemmet.

Der er etableret et godt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter på hospitalet, som ser en del af børnene til vurdering ved behov. Vi afholder mange tværfaglige og tværsektorielle netværksmøder.

En arbejdsdag pr. måned forventes funktionen, indtil videre, at foregå på Regionshospitalet i Herning.

Vi søger en psykolog med

  • formel uddannelse og med børneerfaring, gerne med autorisation
  • erfaring med testning i form af Bayley, WPSII, WISC, ABAS og BRIEF
  • erfaring med teamfunktion og tværfagligt arbejde
  • lyst og evner til at udvikle den faglige og organisatoriske kvalitet på området
  • evner til at vejlede forældre og undervise.

Vi tilbyder

  • en dagligdag præget af højt til loftet og plads til humor
  • en afdeling i stor udvikling, hvor der arbejdes frem mod et Børn og Unge Hospital
  • en afdeling med fælles værdigrundlag for vores professionelle arbejde med børn og unge og deres familier
  • et fagligt fællesskab med øvrige faggrupper og med speciallægerne i teamet.

Læs mere om Børn og Unge, AUH her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Jennifer Vikre-Jørgensen på 3071 5168.

Ansøgningsfrist er 8. september 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 16. september 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.