Psykolog til angst-team søges til Psykiatrisk Klinik, Rønde En attraktiv stilling som psykolog ved Psykiatrisk Klinik Rønde (tidligere Lokalpsykiatri Djursland), Regionspsykiatrien Randers, er ledig pr. 01.01.2022. Stillingen er på 37 timer. Stillingen er i vores team, der arbejder med OCD- og angstlidelser samt PTSD.

Dette job er udløbet

Vi søger en psykolog med følgende kompetencer:

 • Erfaring med udredning og behandling af angst, OCD og PTSD.
 • Kognitiv Adfærdsterapeutisk efteruddannelse, eller erfaring dermed, da vi primært arbejder ud fra denne referenceramme.
 • EMDR kompetencer vil også være velkomne. Ligeledes er vi åbne overfor andre behandlingsmodaliteter i forhold til PTSD.
 • Viden om psykopatologi og differentialdiagnostik.
 • Gerne erfaring med Midt-EPJ.
 • Lyst til faglig udvikling, fleksibilitet, engagement og ansvarlighed.
 • Evnen til tværfagligt samarbejde.

Vi kan tilbyde:

 • Et afvekslende arbejde i et erfarent tværfagligt team, med 2 andre psykologer, overlæge og ergoterapeut. Der er tilknyttet en sygeplejerske mhp medicinopfølgning.
 • Patientarbejde, med udredning samt behandling enten individuelt eller i gruppe.- Supervision, intern undervisning og behandlingskonferencer, med vægt på fagligheden.
 • Et godt arbejdsmiljø i gode rammer, tværfaglig tilgang og masser af spændende arbejde.
 • Faglig tilknytning til psykologgruppen i Regionspsykiatrien Randers.
 • Gode og godt beliggende lokaler med fine busforbindelser fra Århus.

Psykiatrisk Klinik i Rønde (PKR) hører under Regionspsykiatrien Randers, og vi tilbyder udredning og behandling til ovenstående patientgrupper fra Favrskov- , Randers-, Norddjurs- og Syddjurs Kommuner, svarende til et befolkningsgrundlag på ca. 220.000.

Arbejdsstedet er primært i Rønde, men du skal også være indstillet på 2 ugentlige arbejdsdage i Randers, da vi har mange patienter fra denne del af vores optageområde.

Da vi er en del af Regionspsykiatri Randers, er der også et tæt samarbejde med de 3 sengeafsnit og de 2 øvrige ambulante klinikker i Randers.

Udover ovenstående varetager PKR behandlingsopgaver i hovedfunktion for Nord- og Syddjurs Kommuner, indenfor de fleste psykiatriske diagnosegrupper. Der vil kunne forventes afgrænsede psykologopgaver i forhold til de øvrige diagnosegrupper.
Vi er godt 30 søde kollegaer, både læger, sygeplejersker, sekretærer, plejer, psykologer og ergoterapeut.

Psykologen refererer ledelsesmæssigt til funktionsledelsen i PKR, som består af overlæge Søren Mikkelsen og ledende sygeplejerske Charlotte Persson.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos overlæge Søren Mikkelsen (7847 5512/ 2369 9082). Mail: somikk@rm.dk  eller psykolog Camilla Papillo (9243 3334)

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 16. november 2021 om eftermiddagen i Rønde.

 

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.