Psykolog søges til fast stilling i Psykologafdelingen i Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) Er det vigtigt for dig, at du arbejder et sted, hvor du kan gøre en forskel? Og har du lyst til at anvende dine psykologfaglige kompetencer i et meningsfuldt job, der hjælper udsatte børn og unge?

Ansøgningsfrist: 07/02/2023 Socialområdet

Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) er en del af Socialområdet i Region Midtjylland. DOK består af behandlingsinstitutionerne Grenen–Glesborg, Grenen-Dalstrup, Koglen og MultifunC.

Vi søger aktuelt en psykolog, der overvejende skal varetage opgaver på vores delvis lukkede afdeling MultifunC.

MultifunC er et intensivt manualbaseret behandlingskoncept, der baserer sig på bl.a. adfærdspsykologiske og kognitive metoder. Behandlingen opererer med mål i forhold til den unge selv, uddannelse, venner, fritid samt familie med det formål at reducere den unges samlede risiko for fortsat negativ udvikling, kriminalitet og misbrug.

Institutionen består af fire faglige teams: Et Psykologteam, et Pædagogteam, et Skoleteam samt et Familieteam, der hver især varetager fagspecifikke funktioner i forhold til den samlede behandlingsindsats.

Alle teams indgår i samarbejdet om den enkelte ung. Vi har plads til 10 unge mellem 12-17 år, og de er indskrevet på delvis lukkede eller åbne vilkår.

Aggression Replacement Training, Motiverende samtaler og MOVE er nogle af de behandlingskomponenter, vi arbejder med.

Du vil indgå i det tværfaglige kontaktpersonteam på MultifunC med to pædagoger, en familiebehandler, en lærer og en socialrådgiver, hvor du vil være behandlingsansvarlig psykolog med bl.a. ansvar for udarbejdelsen af risikovurdering og behandlingsplan. Din primære opgave vil være at yde sparring og støtte på tværs af de forskellige teams.

Som psykolog i Psykologafdelingen vil du afhængig af din erfaring og kvalifikationer også have mulighed for at varetage psykologiske undersøgelser, screeninger, terapiforløb, supervision, kurser og andre psykologfaglige opgaver på DOKs egne særligt sikrede, sikrede og delvis lukkede afdelinger. Der kan også være opgaver udenfor DOK på fx åbne afdelinger og i andre specialområder.

DOK er desuden leverandør til VISO på området Socialt Udsatte Børn og Unge og er i egenskab heraf med til at løfte nogle af landets mest komplicerede sager. Psykologafdelingen er primært indtægtsdrevet.

I DOK arbejder vi med nogle af de allermest udsatte børn og unge i Danmark, og mange af de anbragte børn og unge kæmper med psykiske lidelser, kognitive vanskeligheder, traumer, misbrug og/eller selvskade. Som psykolog er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt med vægt på ordentlighed, høj faglighed og effektivitet.

Vi tilbyder

 • En spændende arbejdsplads med stor politisk bevågenhed
 • Et udviklende mono- og tværfagligt fællesskab med fokus på resultater og udvikling
 • En arbejdsplads, hvor sparring og faglig dygtighed er i højsæde
 • En varierende dagligdag med mulighed for alsidige opgaver (behandlingsansvarlig, udredning, testning, terapi, supervision, kursusafholdelse og VISO opgaver)
 • Oplæring og både intern og ekstern supervision og gode muligheder for efteruddannelse og kurser
 • Et arbejdsmiljø med fokus på både personlig trivsel og faglig udvikling
 • Hvis du ikke er autoriseret, sørger vi for en autorisationsplan fra starten af

Dine opgaver

 • Udforme risikovurderinger og individuelle behandlingsplaner for de unge i samarbejde med de respektive teams
 • Behandlingsansvarlig for mellem 4 og 7 unge
 • Opfølgning på behandlingsplanerne på tværs af teams
 • Evt. psykologiske undersøgelser/screeninger
 • Evt. varetage terapeutiske forløb med unge
 • Afhængig af dine kvalifikationer kan opgaver som supervision, kursusafholdelse og VISO opgaver også være en mulighed

Dine kvalifikationer

 • Uddannet Cand. Psych. Gerne autoriseret.
 • Faglig indsigt i arbejdet med unge med adfærdsforstyrrelser, misbrug og andre problematikker
 • Gerne erfaring med testning, udredning og rådgivning
 • Evt. erfaring med terapi, gerne med unge
 • Gerne erfaring i at samarbejde med sociale myndigheder
 • Gerne erfaring med kognitive og multisystemiske behandlingsformer, men ikke et krav
 • Ambitiøs, fleksibel og med lyst til at skabe resultater for en målgruppe, der er udfordret og ofte opgivet af andre instanser
 • Kørekort er et krav. Der er bil til rådighed

Praktiske oplysninger

Din primære arbejdsplads vil være på den delvis lukkede behandlingsinstitution MultifunC i Viby j ved Aarhus, men der vil også være opgaver på Grenen- Glesborg, Grenen-Dalstrup og Koglen (Stakroge) samt evt. andre steder i landet ifm. eksterne opgaver.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Julie Lund på telefon 51 62 57 19 eller e-mail: jullun@rm.dk

Du kan desuden finde informationer om DOK på dok.rm.dk og generelt om MultifunC-konceptet på multifunc.org/

Ansøgningsfrist tirsdag den 7. februar 2023

Ansættelsessamtalerne forventes at finde sted den 21. februar 2023 på MultifunC, Damagervej 26 A 8260 Viby J

Ansættelse den 1. marts 2023 eller snarest derefter.
Du vil blive aflønnet efter dine kvalifikationer og gældende overenskomst.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen