Psykolog med interesse for angst- og OCD-behandling søges til Klinik for PTSD og Angst, AUH Psykiatrien Klinik for PTSD og Angst, Enhed for Angst og OCD søger en psykolog til et 9 måneders vikariat med mulighed for forlængelse i en fuldtidsstilling til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en ny kollega, der vil være med til at yde god behandling i samarbejde med engagerede og initiativrige kolleger og samarbejdspartnere.

Afdeling for Depression og Angst (ADA)            
Klinik for PTSD og Angst er en del af Afdeling for Depression og Angst. ADA har ca. 450 fuldtidsansatte. Afdelingen består, foruden Klinik for PTSD og Angst, af tre specialiserede sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus, Klinik for Depression, Klinik for Bipolar Sygdom samt Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse.

ADA lægger vægt på sammenhængende patientforløb og har derfor etableret et godt samarbejde mellem klinikker og sengeafsnit med henblik på at sikre overgangene mellem indlæggelse og ambulant kontakt bedst muligt for patienterne. Vi har fokus på inddragelse af patienter og pårørende i udredningen og behandlingen.

Hvem er vi – Klinik for PTSD og Angst
Klinik for PTSD og Angst består af to enheder under fælles ledelse: Enhed for Angst og OCD samt Enhed for PTSD.

Stillingen er i Enhed for Angst og OCD, hvor vi tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med OCD, PTSD og angstlidelser (ikke flygtninge og tjenesterelateret PTSD). Enheden har ca. 16 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder som et team. Behandlingen består af udredning og psykoterapi (individuelt eller i gruppe) samt medikamentel behandling og monitorering af denne.

Arbejdsopgaver

 • Primært at udføre klinisk udredning og behandling af patienter henvist til angst- og OCD-behandling og PTSD-behandling, herunder psykopatologisk diagnostisk udredning, vurdering af sværhedsgrad, forpinthed, selvmordsrisikovurdering, akut behandlingsbehov samt vurdering af, hvordan behandlingen bedst varetages.
 • Samarbejde med daglige kolleger, psykiatriske behandlingsenheder, Psykiatriens Centrale Visitation og relevante eksterne instanser om udrednings- og behandlingsforløb på angstområdet.
 • Der er tale om et udfordrende og spændende diagnostisk udrednings- og behandlingsarbejde i en specialiseret enhed.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Specialpsykolog, specialist eller autoriseret psykolog.
 • Erfaring med eller interesse for specialisering inden for angstbehandling og adfærdsterapeutisk behandling.
 • Evne til at tilrettelægge effektive behandlingsforløb inden for de givne rammer/pakkeforløb
 • Evne til at udtrykke sig klart og kortfattet på skrift.
 • Evne til overblik og koordinering i det tværfaglige samarbejde.
 • Kandidater med erfaring eller interesse i eksempelvis PSE, DIVA, SCID eller ADOS vil blive foretrukket.
 • Kendskab til EPJ.

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger og psykisk robust
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til hele personalegruppen.

Vi tilbyder

 • En spændende og udfordrende stilling i et tværfagligt team med psykologer, sygeplejerske og læge.
 • En positiv stemning med humor, smil og kollegaer, der er opmærksomme på hinanden.
 • Et højt fagligt niveau i et spændende speciale.
 • Faglig sparring på daglige konferencer ved speciallæge eller specialpsykolog.
 • Deltagelse i supervision og faglige udviklingsmuligheder.
 • Grundig introduktion og mentorordning.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning
Din ansøgning skal være modtaget senest d. 21. august 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Mette Brinck-Jensen (2479 2454 / metbri@rm.dk).
Søg stillingen via “søg job”-knappen.