Psykolog, Affektiv Ambulatorium og Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Regionspsykiatrien Vest Er du kompetent og velfunderet inden for klinisk psykologi? Vil du indgå i et stærkt tværfagligt team og arbejde med komplekse psykologfaglige opgaver?

Dette job er udløbet

Vi søger 2 psykologer til faste stillinger 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. november 2019.

Ansættelsen er i Ambulant Enhed, som består af 10 ambulante klinikker omhandlende både psykose og affektive lidelser.
Klinikkerne har behandlingssted på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro. Vi ser også patienter i Center for Sundhed, Holstebro. Der må derfor forventes arbejdsdage i både Herning og Holstebro.

Vi er i en omorganiseringsproces mod Gødstrup, og du vil blive en del af et dedikeret
medarbejder- og ledelsesteam, som er i gang med mange udviklingstiltag.

Dit job
Du vil indgå i et specialiseret tværfagligt team med psykologer, sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sekretærer. Der vil være et stort fokus på udredning af psykiatriske patienter og behandling heraf.

Som udgangspunkt er stillingerne i Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Affektiv Ambulatorium.
Vi lægger vægt på terapeutisk erfaring og rette personlighed i udvælgelsen til jobbet.

Primære opgaver bliver i klinik for personlighedsforstyrrelser

 • Varetagelse af DAT-forløb, psykoedukation, gruppeterapi og individuelle samtaler
 • Varetagelse af MBT-forløb, psykoedukation, gruppeterapi og individuelle samtaler
 • Udredning
 • Psykologisk testning
 • Samarbejde med kommunale instanser 
 • Tværfagligt samarbejde med sparring og supervision  

Primære opgaver i Affektiv Ambulatorium

 • Varetage individuel behandling af patienter med affektive lidelser.
 • Varetage gruppeterapi, psykoedukation, kognitiv terapi og ACT
 • Udredning
 • Psykologisk testning
 • Samarbejde med kommunale instanser
 • Tværfagligt samarbejde med sparring og supervision.

I Ambulant Enhed er vi et fagligt stærkt team, hvor vi hele tiden dygtiggøre os. Du vil derfor også indgå i et inspirerende tværfagligt sparringsmiljø.
Regionspsykiatrien Vest er i øjeblikket i gang med nye tiltag for at fjerne ventelister. Vi arbejder ud fra visionen: ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom”, hvorfor vi i højere grad vil inddrage borgere og pårørende i vores strategier.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har autorisation gerne med speciale indenfor psykiatri eller anden relevant efteruddannelse
 •  Har evnen til at arbejde selvstændigt og prioritere egne opgaver
 •  Har erfaring med og kompetencer indenfor udredning og testning til en bred gruppe af diagnoser
 •  Udviser stabilitet og robusthed
 •   Har evnen til at være samarbejdsvillig
 •   Har evnen til at bidrage til et højt fagligt miljø
 •   Har evnen til at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 •   Udviser fleksibilitet og effektivitet i opgaveløsningen
 •   Er udviklings- og implementeringsparat

For begge stillinger gælder, at vi ligger vægt på stor stabilitet, ansvarsfølelse og høj produktivitet, da vi er en organisation med mange krav.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne eller om klinikkerne, er du velkommen til at kontakte enhedsleder Marianne Løvenskjold Lauridsen, tlf.: 2423 8813 eller enhedsleder  Jette Nielsen, tlf.: 2029 5352.

Du kan søge jobbet ved at klikke på ” send ansøgning “. Vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis
(de vedhæftede filer skal være i pfd- eller word-format).

Alternativt kan ansøgningen stiles og sendes til: Regionspsykiatrien Vest, Overgade 17, Att.: HR- og Lønmedarbejder Helle Klein.

Ansøgningsfristen er den 12. september 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 38

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.