Psykolog Kunne du tænke dig et arbejde i en travl og dynamisk afdeling, som arbejder tværfagligt og på baggrund af en bio-psyko-social helhedsforståelse?

Dette job er udløbet

Så har vi en ledig psykologstilling. Der er tale om en fast stilling ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Regionshospitalet Herning, Gl. Landevej 61, 7400 Herning. Fra foråret 2021 flytter vores Herning-afsnit til Det Nye Hospital i Vest, Regionshospitalet Gødstrup.

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering betjener kommuner i hele Region Midtjylland med psykologiske og socialmedicinske ydelser. Vi har kontakt med borgere, der ofte er i en belastet situation, og vi arbejder i en tværfaglig sammenhæng med et bredt, helhedsorienteret syn på sundhed, sygdom og arbejde. I Klinisk Funktion foretager vi både mono- og tværfaglige helbredsvurderinger af klienter henvist fra de kommunale rehabiliteringsteam.
Som psykologer er vores primære opgave at udfærdige arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser af henviste borgere, hvor vi har fokus på udredning og vurdering af funktionsevne og rehabilitering, særligt ift. arbejdsmarkedet og/eller uddannelse.
I perioder kan der komme andre opgaver som f.eks. sundhedsfaglig sparring med kommunale sagsbehandlere, rehabiliteringstilbud rettet mod forskellige borgergrupper, kognitiv træning, supervision og forskelligt konsulentarbejde. Du kan læse mere om afdelingen og vores virksomhedsgrundlag på vores hjemmeside: www.socialmedicin.rm.dk

Arbejde hos os indbefatter også

 • et godt kollegialt miljø med dygtige og engagerede kollegaer
 • tværfaglig og monofaglig supervision
 • kompetenceudvikling
 • stor selvstændighed i arbejdstilrettelæggelsen
 • komplekse og udfordrende problemstillinger
 • arbejde på indtægtsdækkede vilkår

Vi søger en psykolog, som har

 • autorisation
 • specialistuddannelse eller godt på vej med speciale indenfor psykopatologi, psykoterapi, neuropsykologi, sundhedspsykologi eller specialpsykolog i psykiatri
 • gerne bred erfaring med psykologisk undersøgelse og testning, både kognitivt og personlighedsmæssigt
 • gerne kendskab til psykiatriske lidelser og udviklingsforstyrrelser
 • erfaring med traumebehandling og/eller anden terapeutisk erfaring
 • erfaring/interesse for tværfagligt samarbejde med bl.a. læger og socialrådgivere
 • et vist kendskab til det kommunale system
 • flair for skriftlig formidling af psykologfaglige problemstillinger
 • IT-kompetencer på brugerniveau

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Stillings- og funktionsbeskrivelsen findes her:
https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=46c63cc7-883d-492a-932f-8187c98e68bc

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på “send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være afdelingen i hænde senest fredag den 15. november 2019 Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 20. november 2019.

Yderligere oplysninger om stillingerne fås hos ledende psykolog Camilla Rasmussen,
calrsm@rm.dk, tlf.: 2177 9936