Psykiatrisk klinik for småbørn AUH Team for småbørnspsykiatri søger: en psykolog der er specialist 37 timer ugentligt pr. 1.10.20 en psykolog i et vikariat 37 timer ugentligt 1.10.20- 31.9 21

Dette job er udløbet

Har du lyst til at være en del af klinik for småbørnspsykiatri, hvor tidlig udredning og indsats hos spæd- og småbørn og deres forældre er i fokus? Hvor kerneopgaven er såvel udrednings- som behandlingsopgaver, og hvor der kan være supplerende opgaver i form af supervision af kolleger samt varetagelse af undervisning, f.eks. internt i afsnittet men også ved forældrepsykoedukation i større gruppe.

Stillingerne er som udgangspunkt  knyttet til vores ambulatorium i Skejby AUH.

Klinik for småbørnspsykiatri varetager udredning  og behandling af børn i aldersgruppen 0-7 år, med neuropsykiatriske problemstillinger, herunder autisme spektrumforstyrrelse,  ADHD og  specifikke udviklingsforstyrrelser, samt adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst og depression og relationsforstyrrelser.

Ønsker til faglige kvalifikationer psykolog specialist:

 • At du er specialist i klinisk børnepsykologi/børneneuropsykologi
 • At du har bred erfaring indenfor det børnepsykologiske område
 • At du har bred erfaring med forskellige arbejdsmetoder indenfor udredning
 • At du har bred erfaring indenfor forskellige behandlingsmetoder såvel individuelt som gruppebehandling
 • At du har erfaring med undervisning
 • Erfaring med supervision og undervisning og evt. forskning

Ønsker til faglige kvalifikationer psykolog:

 • Autorisation
 • At du har bred erfaring indenfor det børnepsykologiske område
 • Erfaring med psykologisk undersøgelse af småbørn
 • Erfaring med og viden om børnepsykiatri
 • Erfaring med supervision og undervisning og evt. forskning
 • Erfaring indenfor forskellige behandlingsmetoder såvel individuel psykoterapi som gruppebehandling

Ønsker til personlige kvalifikationer:

 • gode samarbejdsevner
 • evne til refleksion og indlevelse
 • evne til at indgå i tværfagligt samarbejde
 • gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt
 • udviklingsorienteret tilgang
 • evne til omstilling i en organisation præget af hyppige forandringer

Vi kan tilbyde:

 • Et afsnit præget af engagement, høj faglighed og ansvarlighed
 • Et godt og respektfuldt tværfagligt samarbejde
 • Mulighed for kurser og løbende faglig udvikling
 • Et dynamisk afsnit med fokus på udvikling
 • Mulighed for individuel og gruppesupervision

Psykiatrisk klinik for småbørn er fordelt på 2 matrikler i henholdsvis Skejby og Herning og vi har et psykiatrisk dagtilbud småbørn AUH.

Som psykolog vil du indgå i de tværfaglige teams, bestående af læger, psykologer og distriktsmedarbejdere (sygeplejersker og pædagoger)

Psykologernes arbejde består primært i:
Udrednings- og behandlingsforløb i forhold til barn og familie, hvor psykologen er sagsansvarlig og/eller bidrager til udredning med afklarende samtaler, anamneseoptagelse, semistrukturerede interviews/observationer (eksempelvis ADOS), observationer og psykologiske undersøgelser og undervisning/psykoedukation. Afhængig af erfaring og kompetencer kan der også være tale om terapeutiske forløb og/eller opfølgende forældresamtaler.

Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til psykolog koordinator Heidi Toft Christiansen  mobil 20449365  afsnitsledende overlæge Karin Lassen Schmidt mobil 21694788

Ansøgningsfrist: 16. august 2020
Samtaler:  26.august 2020

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Centeret har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.