Ph.d.-studerende søges til projekt om kræftscreening Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, søger en læge, kandidat i folkesundhedsvidenskab eller lignende til et ph.d.-studie om en intervention til at øge deltagelsen i livmoderhalskræft- og tarmkræftscreening ved at benytte sig af den høje deltagelse i brystkræftscreeningsprogrammet.

Dette job er udløbet

Den kommende ph.d.-studerende får ansvar for gennemførelsen af interventionen, som forventes at foregå flere steder i Region Midtjylland. Dette sker i samarbejde med en forskningsassistent. Den ph.d.-studerende skal desuden færdigbearbejde et allerede udarbejdet udkast til ph.d.-protokol, som skal være grundlaget for indskrivning på ph.d.-studiet på Aarhus Universitet. Det samlede ph.d.-studie skal være en afrapportering af interventionsstudiet samt et supplerende arbejde, som forventes at være af kvalitativ karakter. Øvrige krav i forbindelse med gennemførelse af ph.d.-studie findes på Aarhus Universitets hjemmeside.

Ansøgeren skal have dokumenteret forskningserfaring og gerne have publiceret videnskabeligt i internationalt tidsskrift. Der vægtes desuden et stort engagement og en omgængelig personlighed. Det forventes, at den nye medarbejder er en aktiv del af afdelingens forskerteam og møder dagligt i Afdeling for Folkeundersøgelser, når der ikke er andre aktiviteter i forbindelse med intervention eller ph.d.-studie.

Afdelingen har udarbejdet en forskningsprofil og strategi, der bl.a. inkluderer igangsætning af forskningsprojekter, der har en tæt til knytning til afdelingens drift. Afdelingens forskningsaktiviteter og virksomhedsplan kan ses på www.folkeundersoegelser.rm.dk.

Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2020 eller snarest derefter. Der forventes indsendelse af protokol til Aarhus Universitet kort efter ansættelsen, så ph.d.-studiet kan begynde d. 1. januar 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst efter principperne om lokal løndannelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seniorforsker Mette Bach Larsen på tlf: 7842 0265 eller e-mail: metbacla@rm.dk (OBS – ferie i uge 30 og 31)

Ansøgningsfrist er fredag d. 7. august kl. 12.
Samtaler vil blive afholdt torsdag d. 13. august 2019

Ansøgningen skal sendes via link: “Søg job/Send ansøgning”

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.