Overlege/Spesialist i medisinsk mikrobiologi Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Helse Møre og Romsdal HF

Dette job er udløbet

Vi søker spesialist i medisinsk mikrobiologi til Molde sykehus. Vi skal bygge et solid fagmiljø i foretaket, og søker kreative og initiativrike medarbeidere. Ønsker du å drive med forskning, så legger vi også til rette for det.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi omfatter 2 seksjoner, Seksjon Molde og Seksjon Ålesund, og yter service til alle sykehusene og til primærhelstjenesten i Møre og Romsdal.

Kontorsted for legene i avdelingen er ved seksjonen i Molde, men en må påregne regelmessige reiser til Mikrobiologi Ålesund.

Vi ønsker ansettelse snarest mulig, og søknader blir derfor behandlet fortløpende.
Vi ber om at attester og vitnemål blir scannet og lastet opp som vedlegg til CV

Molde ligger i verdens vakreste fylke:
Molde er rosens, jazzens og kulturens by, og ikkje minst eit eldorado for fjellturer, alpint, klatring, golf, seiling og padling. Byen er barnevennleg med nærleik til skule, barnehage og fritidstilbod. Vi har fleire daglege flyavgangar til Oslo og internasjonale ruter. Molde by fornyar seg med m.a. ny sjøfront og fleire spennande kaféer og spisestader. Les meir om Molde og Romsdalen her.

Arbeidsoppgåver

 • Sørge for daglig drift av avdelingens to laboratorier herunder fagområdene preanalyse, bakteriologi, infeksjonsimmunologi og genteknologi.
 • Sørge for at avdelingen driver i henhold til gjeldende retningslinjer og evidensbase
 • Delta i infeksjonsteam/infeksjonsvisitter ved foretakets ortopediske/kirurgiske/infeksjonsmedisinske og intensivsengeposter.
 • Drifte og videreutvikle foretakets antibiotikastyringsprogram
 • Veilede og undervise leger i spesialisering
 • Undervise ansatte med annen yrkesbakgrunn
 • Overlege deltar i vaktordning

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som lege og spesialist i medisinsk mikrobiologi. Ved oppstart må norsk autorisasjon foreligge
 • Søker bør fortrinnsvis beherske et av de skandinaviske språkene både muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med bred mikrobiologisk erfaring

Personlege eigenskapar

 • Den rette kandidaten må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være selvstendig, fleksibel og vise vilje og evne til å ta på seg ansvar
 • Være motivert for faglig utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Motiverte kolleger i et faglig sterkt miljø
 • En inkluderende arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter, ansvar og fleksibilitet
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i god offentlig pensjonsordning (KLP) og fordelaktige forsikringsvilkår
 • Vil kan være behjelpelig med å skaffe bolig og ev barnehageplass
 • Vi tilbyr flyttetilskudd etter gjeldende retningslinje.

Les mer om Molde og Romsdalen her: https://www.visitnorthwest.no/molde/

Søknadsfrist: 19.02.2021
Arbeidsgivar: Helse Møre og Romsdal HF
Stillingstittel: Overlege/Spesialist i medisinsk mikrobiologi
Stillingar: 1
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4334129219

Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, men har også sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Våre sjukehus finn du i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, og i tillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Vi legg til rette for gode og inkluderande arbeidsmiljø prega av openheit og respekt. Uansett kva stilling du søkjer, så skal vi bidra til at du får utvikle deg og di kompetanse på ein stad kor det verkeleg tel. Bli med på laget!

For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal