Overlæger, Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning Vi søger overlæger

Dette job er udløbet
Recepten er enkel og ambitionerne er store.

Hjørnestenen i vores virke er fokus på teamwork og høje faglige kompetencer hos både læger og sygeplejersker.

Vi forventer, at du, engageret, tager aktivt del i en målrettet indsats for at Akutafdelingen i Vest er vidensbank og forskningsmiljø for speciallæger med erfaring og interesse i akutmedicin. Og vi forventer, at du bidrager til, at vi er det sted, de unge søger hen, når de vil uddanne sig inden for akutmedicin.

Du bliver til gengæld en del af et fagligt inspirerende miljø, hvor initiativer gror.
Vi arbejder målrettet med at skabe en høj faglig standard i modtagelsen af den akutte patient. Vi er i stadig udvikling og arbejder målrettet med point of care teknikker – ultralyd etc
Med ansættelse hos os vil du være med til at præge, hvordan afdelingen skal arbejde i Gødstrup, hvor Akutafdelingen i 2020 skal være den bærende konstruktion for Det Nye Akuthospital i Vestjylland. Motivationen for vores arbejde vil bl.a. være at gøre vores arbejdsplads til noget unikt inden for fagområdet akutmedicin.

I dag består lægeholdet i afdelingen af

  • 1 ledende overlæge,
  • 12 speciallæger – herunder 9 læger med speciale i akutmedicin,
  • 4 reservelæger under uddannelse til det svenske speciale akut sjukvård,
  • 20 reservelæger i basis-uddannelsesstilling,
  • 5 reservelæger i hoveduddannelse til almen medicin, som skal have 6 måneder af deres uddannelse i en akutmodtagelse – indgår i et mellemvagtslag,
  • introlæger i akutmedicin – indgår i et mellemvagtslag,
  • 2 hoveduddannelsesforløb i akutmedicin – opslås i 2019.

 
Vagt
Speciallægerne indgår i vagtarbejde uden for almindelig dagarbejde i form af 8-skiftet tilstedeværelsesvagt, der omfatter arbejde i Skade-Modtagelsen samt i Akutafdelingens sengeafsnit.

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om:

Stillingen i ”stillings- og funktionsbeskrivelsen” på nedenstående link
Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk

Har vi fanget din interesse? Så er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Tommy Andersson på tlf. 24920212 eller mail tomander@rm.dk

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
IT kompetencer på brugerniveau forventes

Du kan søge jobbet (online på www.vest.rm.dk)  ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: Søndag den 2. juni 2019

Tiltrædelse: Efter nærmere aftale.

Ansættelsessamtale: Ca. 1 uge efter ansøgningsfristens udløb.

Arbejdssted: Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job