Overlæger, Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest Vi søger visionære overlæger til Akutafdelingen.

Ansøgningsfrist: 25/04/2021 Hospitalsenheden Vest

Akutafdelingen skal være den bærende konstruktion for det nye hospital i Gødstrup. Derfor søger vi visionære overlæger, der vil være med til at udvikle akutmedicin som fagområde og optimere vores arbejdsgange på vej mod Gødstrup.

Hjørnestenen i vores virke er ”Patienten først”. Dette skal underbygges i teamwork, flow og høje faglige kompetencer hos både læger og sygeplejersker. Noget, vi forventer, du vil være med til at udvikle.

Vi forventer også, at du er engageret og vil deltage i udviklingen af det akademiske miljø for speciallæger med erfaring og interesse i akutmedicin. Du skal være rollemodel for de yngre læger, så de får lyst til at uddanne sig inden for akutmedicin.

Regionshospitalet Gødstrup er under opførsel, og i september/oktober 2021 samler Hospitalsenheden Vest sine nuværende matrikler i det innovative og bæredygtige hospital i Gødstrup.

I Akutafdelingen arbejder vi målrettet med at skabe en høj faglig standard i modtagelsen af den akutte patient. Vi har aktive forskningsprojekter i akutmodtagelsen, som skal sikre en mere evidensbaseret behandling. Vi forsøger konstant at udvikle akutmodtagelsen og medarbejderne indenfor 3 kategorier: Klinisk arbejde, forskning og uddannelse. Disse 3 fokuspunkter skal sikre hurtig og effektiv diagnosticering af den uafklarede patient, som kommer i akutmodtagelsen.

Du forventes at tage aktivt del i en målrettet indsats for, at akutmodtagelsen i Hospitalsenhed Vest udvikler sig til en vidensbank for udvikling og organisering af akutmodtagelser. Du skal have gå-på-mod og gerne en masse idéer til udviklingen af akutmodtagelsen, så vi står top-tunet til Akuthospitalet i Gødstrup.

Til gengæld tilbyder vi et splinternyt Akuthospital, som er klar til indflytning i september 2021. Du bliver en del af et fagligt inspirerende miljø, hvor initiativer gror, og hvor din udvikling af faget har potentiale til at sprede sig til resten af landet.

Akutafdelingen i Hospitalsenhed Vest har p.t. ca. 250 ansatte og lægeholdet i afdelingen består af:

  • 1 ledende overlæge,
  • 14  speciallæger under 2021  – herunder 11 læger med speciale i akutmedicin samt 2 under uddannelse til specialet,
  • 4 stk. 1. reservelæger under uddannelse til det svenske speciale akutsjukvård,
  • 2 hoveduddannelseslæger i akutmedicin – indgår i et mellemvagts-lag
  • 6 introlæger i akutmedicin – indgår i et mellemvagts-lag,
  • 20 reservelæger i klinisk basis læge uddannelsesstilling,
  • 8 -10 reservelæger i hoveduddannelse til almen medicin, som har 6 måneder af deres uddannelse i en akutmodtagelse – indgår i et mellemvagts-lag,

Vagt
Speciallægerne indgår i vagtarbejde uden for almindeligt dagarbejde i form af 8-skiftet tilstedeværelsesvagt, der omfatter arbejde i Akutmodtagelsens 5 zoner.

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om:

  • Stillingen i ”stillings- og funktionsbeskrivelsen” på nedenstående link

Har vi fanget din interesse, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Tommy Andersson på tlf. 24920212 eller mail tomander@rm.dk

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Ved ansøgning til overlægestillingen skal der gøres opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.

Du kan søge jobbet (online på www.vest.rm.dk)  ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
                                           

Ansøgningsfrist: søndag den 25. april 2021.

Tiltrædelse: Efter nærmere aftale.

Ansættelsessamtale: Ca. 1 uge efter ansøgningsfristens udløb.

Arbejdssted: Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.