Overlæger/Afdelingslæger, Patologi, Regionshospitalet Randers 1-2 stillinger som overenskomstansat overlæge/afdelingslæge ønskes besat ved Patologisk Institut, Regionshospitalet Randers pr. 1. september 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Dine Kvalifikationer

Du skal være speciallæge i patologisk anatomi og cytologi og have lyst og evner til at indgå i et teamwork med afdelingens øvrige speciallæger og personale.

Vi har en stor præparatmængde indenfor dermatopatologi, gynækopatologi og gastropatologi og mangler arbejdskraft indenfor dermatopatologi og gastropatologi.

Du skal gerne have lyst og evner til at deltage i udviklings- og forskningsopgaver.

Vi tilbyder

En god og velfungerende arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og plads til humor. Vi har fokus på løbende videreuddannelse, hvorfor du vil blive tilbudt efteruddannelse på nationale og internationale kurser og kongresser. Vi er langt med etablering af digital patologi og arbejder hen imod etablering af hjemmearbejdsplads efter ønske.

Ydermere kan vi tilbyde dig supplerende lederuddannelse for funktionsledere i Region Midtjylland.

Patologi ansvars- og arbejdsopgaver

Regionshospitalet Randers har regional centerfunktion for screening mod livmoderhalskræft og opgaver relateret til alle regionens gynækologiske og obstetriske afdelinger.

Patologi, Randers, deltager også i screeningsprogrammet mod tarmkræft, og har centerfunktion for undersøgelse af tarmresektater med coloncancer. Endelig modtages mange vævsprøver fra praktiserende læger og speciallæger.

Patologi betjener Regionshospitalerne i Randers og Horsens samt Sundhedshuset i Grenå og de mange praktiserende læger og speciallæger fordelt i navnlig den østlige del af Region Midtjylland, men i forbindelse med screeningsprogrammet for livmoderhalskræft betjenes alle praktiserende læger i Region Midt. Afhængig af opgave vil det befolkningsmæssige grundlag derfor variere mellem ca. 400.000 – 700.000 borgere.

Personalet

Aktuelt er ansat 14 læger fordelt på 7 overlæger, en afdelingslæge, to 1. reservelæger og to introduktionsreservelæger. Vi har p.t. to PhD studerende og flere forskningsprojekter i gang.
Instituttets samlede antal årsværk er 47 med et budget på næsten 40 mill.kr.

Undervisning og udvikling

Patologi er uddannelsesafdeling for speciallæger i patologisk anatomi og deltager i uddannelsen af bioanalytikere. Den der ansættes, forventes derfor, sammen med afdelingens øvrige speciallæger, at deltage i afdelingens undervisning, herunder uddannelse af yngre læger.

Stillingen refererer til afdelingsledelsen og er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtigelse.

Bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. En nærmere beskrivelse heraf findes på Region Midtjyllands hjemmeside under ”Ansættelse af speciallæger i Region Midtjylland), der kan læses på

https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

og hvorfra retningslinjer og skema kan downloades, idet skemaet bedes forud udfyldt af ansøger og medsendt ansøgningen.

Ansættelsen som overlæge sker i henhold til den gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

For alle ansatte ved Regionshospitalet Randers er der rygeforbud.

Yderligere oplysninger om stillingen samt afdelings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, dr.med. Ida Elisabeth Holm, tlf. 7842 2416 eller email: idaeliho@rm.dk

Ansøgningen skal sendes via link: ”Søg job/send ansøgning” og skal være modtaget senest d. 14. august 2020 kl. 12.00

Læs mere om Regionshospitalet Randers på http://www.regionshospitalet-randers.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.