Overlæge ved Rygsektoren, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg En stilling som overlæge i Rygsektoren ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2022 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en speciallæge, der har en bred ortopædkirurgisk uddannelse og samtidig har særlig dokumenteret interesse indenfor rygkirurgi.

Der lægges vægt på at ansøger har rutine i lumbale-rygoperationer (spondylodese, stenosekirurgi, prolapskirurgi m.v.). Der lægges endvidere vægt på, at ansøger har en høj faglig ekspertise, er initiativrig, kreativ med lyst til tværfagligt samarbejde, har erfaring med uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale samt socialt kan indgå i afdelingens team.
interesse for Minimal Invasiv Rygkirurgi (MIS) vil blive vægtet.

Stillingen er med beredskabsvagt i weekenden og med lang dagtid til kl. 20.45. på hverdage.

Afdelingen kan tilbyde ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter såvel nationale som internationale i form af møder og kurser.

Rygsektoren
Den rygkirurgiske funktion er tæt knyttet til den medicinsk- reumatologiske rygfunktion. Sammen udgør de RegionsRygcenter Silkeborg. I RegionsRygcenteret er ansat 7 overlæger med speciel interesse for rygreumatologien og 5 kirurgiske overlæger samt 2 afd. læger med interesse for rygkirurgien. Det rygkirurgiske afsnit har regionsfunktion inden for rygkirurgi. Der behandles primært elektive rygpatienter. Akutte operationskrævende patienter henvises til Aarhus efter fastlagte retningslinjer. Der er en samarbejdsaftale med den rygkirurgiske funktion på Aarhus Universitetshospital.
Rygcentret dækker ryg-reumatologien for hele Region Midt. Den rygkirurgiske funktioner delt mellem Aarhus Universitetshospital og Rygcentret, Regionshospitalet Silkeborg, der i fællesskab dækker hele Region Midt.

RegionsRygcenteret består af et solidt tværfagligt samarbejde mellem hospitalets speciallæger i reumatologi med særlige kompetencer indenfor ryg området og Ortopædkirurgisk Afdelings rygkirurger. Hertil kommer Center for Bevægeapparatslidelser, som er et forskningsprojekt i samarbejde med kommunerne vedrørende sygemeldte rygpatienter.

Center for Planlagt Kirurgi (CPK)
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i 2011-2012 og er den første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.

Det er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midt. Pr. 1. oktober 2011 har centret overtaget en stor del af friklinikaktiviteten fra Brædstrup og har siden arbejdet med at videreudvikle og integrere denne aktivitet i centret. Friklinikken varetager bl.a. operationer af åreknuder, grå stær, ortopædkirurgiske operationer samt en stor søvnklinik.

Ortopædkirurgisk Afdeling modtager uselekterede elektive ortopædkirurgiske patienter primært fra Region Midtjylland, men også fra øvrige regioner i Danmark. Patienterne fordeler sig inden for næsten alle områder af det ortopædkirurgiske speciale.

Afdelingen har regionsfunktion inden for skulder/albue kirurgi og rygkirurgi. Afdelingen har ansat en specialeansvarlig overlæge inden for artroskopisk kirurgi og rygkirurgi.

Afdelingen omfatter 1 sengeafsnit, et ortopædkirurgisk ambulatorium, dagkirurgi, patienthotel, idrætsklinik, rygklinik, en akutklinik, terapiafsnit, smerteklinik samt et sekretariat.

Centrets aktuelle ortopædkirurgiske lægestab består af 1 ledende overlæge, 2 specialeansvarlige overlæger, 18 overlæger, 4 afdelingslæger, 2 1. reservelæger (fase 3) samt 1 reservelæge. Der er 1 uddannelsesansvarlig overlæge. Afdelingen har 2 kliniske lektorer ved Århus Universitet.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Neurocenter og har cirka 4.300 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De 4 regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Sektorchef /specialeansvarlig overlæge Søren Fruensgaard på tlf. 78 41 64 64 eller
ledende overlæge Thomas Klebe på tlf. 78 41 60 02.

Din ansøgning
Ansøgningen indeholdende autorisationsID skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag d. 20. februar 2022 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 16. marts 2022.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.