Overlæge ved Mave- og Tarmkirurgi, kolorektale fagområde, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge inden for fagområdet kolorektal kirurgi, specielt den cytoreduktive kirurgi og den avancerede kolorektale kirurgi, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et spændende job, hvor du skal kunne varetage udredning og behandling af patienter med avancerede kolorektale cancere, karcinose og recidiv. Herudover skal ansøger kunne varetage sarkom-kirurgien.

Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har dokumenteret erfaring med selvstændig varetagelse af de hyppigste lidelser inden for de nævnte områder.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kirurgi, og ansøger skal have dokumenteret særlig interesse inden for ovennævnte på specialistniveau. Da stillingen tillige indeholder tætte samarbejdsrelationer specielt med plastikkirurger, gynækologer, urologer, onkologer og radiologer, ønskes det, at ansøger er motiveret for at indgå aktivt i disse relationer og medvirke til, at udvikle samarbejdet og bidrage til ledelsen af det gode patientforløb. Afdelingen har tillige et stort og aktivt forskningsmiljø, hvorfor der også lægges vægt på både forsknings- og undervisningserfaring.

Der er vagtforpligtigelse med 8-skiftet tilkaldevagt.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for alle de syv lægekompetenceområder. Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger og dokumentation af egne kompetencer inden for alle syv kompetenceområder. Skema til bedømmelse kan findes her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Lone S. Jensen på loneje@rm.dk eller på 4013 2224. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved Lone S. Jensen, ledende overlæge på ovennævnte kontaktinfo.

Ansøgningsfristen er den 24. januar 2020, og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 6, 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.