Overlæge ved Mave- og Tarmkirurgi, kolorektale fagområde, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge inden for fagområdet kolorektal kirurgi er ledig til besættelse pr. 1. april 2023 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Vi søger en specialist med bred kirurgisk samt akademisk erfaring. Du vil i samarbejde med teamets øvrige specialister varetage udredning, behandling og udvikling inden for avanceret og recidiv kirurgi af kolorektal cancer samt cytoreduktiv kirurgi og HIPEC for peritoneale metastaser. Afdelingen har lands- og landsdelsfunktion for disse funktioner.

Man kommer til at indgå i tværfagligt samarbejde såvel internationalt som nationalt; herunder med øvre gastrointestinale kirurger, plastikkirurger, gynækologer, urologer, onkologer og radiologer, som nogle af de nærmeste samarbejdspartnere.

Vi søger en kollega, som er motiveret for at udvikle behandlingerne, som deltager i afdelingens store og aktive forskningsmiljø, som vil dyrke relationerne til samarbejdspartnere og bidrage til vedvarende udvikling af patientforløbene.

Der vil blive lagt vægt på, at du er speciallæge i kirurgi, og gerne certificeret kolorektal kirurg, tillige med en dokumenteret særlig interesse for og selvstændig varetagelse af kolorektal cancer kirurgi. Der lægges også vægt på både forsknings- og undervisningserfaring.

Der er vagtforpligtigelse med 6-skiftet tilkaldevagt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for alle de 7 lægeroller.

Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger og dokumentation af egne kompetencer inden for alle 7 kompetenceområder.

Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte cheflæge Charlotte Buchard på 2044 7004 eller chanoe@rm.dk, eller overlæge Mette Møller på 2022 2485 eller memsoe@rm.dk.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan ses her.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2023 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9, 2023.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.