Overlæge ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. januar 2023 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 21/08/2022 Aarhus Universitetshospital

Stillingen er primært tilknyttet afdelingens molekylærbiologiske og serologiske afsnit.

Om stillingen:

 • Overlægen tænkes at få særligt ansvar inden for virologi og andre agens, der diagnosticeres med molekylærbiologiske og serologiske metoder, herunder diagnostik og rådgivning vedrørende infektioner hos transplanterede og andre sekundært immunsupprimerede patienter
 • Overlægen vil få det lægelige ansvar for mikrobiologiske POC-analyser i Region Midtjylland
 • Ved specielle interesser og kompetencer kan supplerende fagområdeansvar eventuelt aftales
 • Overlægen skal derudover indgå i afdelingens daglige drift sammen med afdelingens øvrige speciallæger

Krav til ansøger:

 • Ansøger skal være speciallæge i klinisk mikrobiologi og have dokumenteret erfaring med mikrobiologisk POCT og rådgivning vedr. molekylærbiologiske og serologiske analyseresultater
 • Erfaring med monitorering af transplanterede patienter vil være ønskeligt
 • Ansøgere med dokumenteret videnskabelig aktivitet inden for det klinisk mikrobiologiske fagområde vil blive foretrukket
 • Ansøger skal kunne stimulere og fremme den faglige og videnskabelige udvikling i afdelingen og forventes at kunne kvalitetssikre og vedligeholde ansvarsområdets mikrobiologiske undersøgelser og udvikle og implementere nye relevante analyser
 • Overlægen skal indgå i afdelingens funktionsledergruppe, og vil blive bedømt inden for hver af de 7 lægeroller

Klinisk Mikrobiologi har som universitetsafdeling en stor uddannelsesforpligtelse for yngre læger i introduktions- og hoveduddannelse til klinisk mikrobiologi. Ansøger skal have interesse for og evner til at indgå i undervisningen af yngre læger under speciallægeuddannelse.

Det forventes desuden at den, der ansættes i stillingen, deltager i afdelingens øvrige undervisningsaktiviteter såvel præ- som postgraduat, internt i afdelingen og ved rekvirerende afdelinger. Ansøger forventes at have gode samarbejdsevner og at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø i afdelingen.

Om afdelingen:
Klinisk Mikrobiologi varetager den Kliniske Mikrobiologi for hele Region Midtjylland. Afdelingens speciallæger varetager kliniske konferencer med afdelinger ved alle regionens hospitalsenheder, både pr. telefon, video og tilstedeværelse.
Afdelingens overlæger varetager desuden en døgndækkende bagvagt alle ugens dage.

Vi forventer:

 • Ansøger må være villig til at varetage konferencer med tilstedeværelse på regionens forskellige hospitaler og at indgå i bagvagtslaget i form af beredskabsvagter
 • Overlægen forventes at have personlige værdier og en ledelsesstil, der stemmer overens med Region Midtjyllands værdigrundlag og Aarhus Universitetshospitals ledelsesgrundlag med de ledelsesprincipper, der er formuleret heri
 • Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland tilbyder og forventer, at den, der ansættes i stillingen, deltager i et lederudviklingsforløb

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger samt funktionsbeskrivelse for stillingen vil kunne indhentes hos cheflæge, dr.med., ph.d. Svend Ellermann-Eriksen på 784 55600 / 3092 2401.

Sammen med ansøgningen skal der endvidere fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes her.
Eventuelle referencepersoner bedes anført i ansøgningen.

Spørgsmål til fremsendelse af ansøgning, CV, øvrige bilag og skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan rettes til ledende sekretær Anne Westerberg på 784 55602.

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats m.v. stiles til cheflæge, dr.med., ph.d. Svend Ellermann-Eriksen, Klinisk Mikrobiologi.

Ansøgning indsendes senest søndag den 21. august 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 37, 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.