Overlæge til Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital Til dig som søger en urologisk afdeling med ubegrænsede muligheder for at bidrage til forskning og udvikling inden for malign - og/eller benign urologi samt senfølger.

Dette job er udløbet

Din primære tilknytning vil være i urologiteamet. Du vil skulle bidrage ind i forløb på tværs af teams internt og eksternt på tværs af afdelinger og faggrupper i forhold til Klinik for Bækkenbundslidelser (KBL) og Nyremedicin

En stilling som overlæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Urinvejskirurgi, Århus Universitetshospital er ledig til besættelse 1. maj 2023 eller efter aftale.

Urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital varetager udredning og behandling af patienter med nyre-, øvre urothel-, blære-, penis-, prostata- og testikelkræft samt benign voksen- og børneurologi på hovedfunktions-, regions- og højt specialiseret niveau.

Urinvejskirurgi varetager højt specialiserede funktioner inden for avanceret urologi, børneurologi, dialyse- og transplantationskirurgi i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning. Afdelingen dækker endvidere alle områder af basis-urologien. Derudover indgår Urinvejskirurgi i et fagligt fællesskab i Klinik For Bækkenbundslidelser og Senfølgeklinikken – et område med fortsat stort udviklings- og forskningspotentiale.

Der ønskes ansøger, som er speciallæge i urologi med kompetence- og interesseområder inden for udredning og behandling af voksne patienter med maligne og benigne urologiske lidelser samt transplantationskirurgi.

Du vil primært være tilknyttet urologiteamet og varetage bl.a. teamspecifikke komplekse højtspecialiserede opgaver. Der forventes erfaring og interesse inden for udredning, behandling og opfølgning af patienter med benigne urologiske lidelser ud fra et evidens – og patientperspektiv i hhv. Klinik, Dagkirurgi og stationært OP.

Det forventes, at du har erfaring med urologisk udredning, behandling og opfølgning af voksne patienter med rygmarvsskader (erhvervet eller medfødt), senfølger efter bækkenkirurgi, erektil dysfunktion, kompliceret testodyni/chronic pelvic pain i samarbejde med andre faggrupper og specialer i KBL. Det forventes, at du aktivt præger og bidrager ind i udviklingsarbejdet for at bringe KBL og Senfølgeklinikken til næste niveau til gavn for gode patientforløb og patientoplevet tilfredshed.

Derudover forventes erfaring med transplantationskirurgi.

Du vil kunne medvirke til at præge retning og implementering af fremtidig strategi for udredning og behandling af ovennævnte patientgrupper. Sammen med afdelingsledelsen og øvrige speciallæger i eget og øvrige teams i Urinvejskirurgi og KBL samt det tværfaglige transplantationsteam, vil du have ansvaret for udvikling og organiseringen af optimale patientforløb. Evne til samarbejde på tværs internt i organisationen samt eksternt såvel i regionen som på tværs af regioner er af afgørende betydning i denne funktion.

Urinvejskirurgi er førende inden for den ambulante kirurgi, og en stor del af den kirurgiske aktivitet ligger placeret i vores dagkirurgiske afdeling. Din primære operative aktivitet vil være såvel i stationært OP-afsnit som i dagkirurgi.

Forskningsinteresse vil være et plus. Erfaring med inklusion og drift af kliniske forsøg vil være en fordel. Du vil skulle bidrage aktivt ind i rekruttering af patienter til kliniske forsøg. Der vil være mulighed for at bidrage med egen forskningsaktivitet i form af idéudvikling og supervision af yngre kolleger. Det forventes, at tæt interaktion med Forskningsenheden internt og i relation til KBL/Senfølgeklinikken tænkes ind i daglig drift. Der er fortsat et uopdyrket udviklings- og forskningspotentiale i det faglige fællesskab.

Du skal være villig til at indgå i et travlt og dynamisk team, hvor udredning, behandling, opfølgning, forskning og udvikling går op i en højere enhed. Drivkraften skal være ønsket om, altid at gøre det bedste for vores patienter ift. udredning, behandling og opfølgning samt bidrage til kvalitetsforbedrende tiltag og undervisning.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge, som bidrager til et godt arbejdsmiljø og gode samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt.

I forhold til personlige egenskaber lægges vægt på evnen til dialog baseret samarbejde, loyalitet, engagement, ansvarlighed, åbenhed og beslutningsdygtighed.

Stillingen er forbundet med transplantationsvagt (vagthold på 7) med rådighedstjeneste fra bolig.

Ansøgeren bedømmes ud fra de 7 lægeroller – https://www.laeger.dk/de-syv-laegeroller

Ansættelsen sker med hovedtjeneste ved Århus Universitetshospital, Urinvejskirurgi og med ambulatorie udetjeneste i Horsens eller Randers.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Anette Ryslev på tlf. 4017 8902 og mail anetrysl@rm.dk

Stillingen er omfattet af de nye lønformer, således at lønnen er sammensat af grundløn, evt. kvalifikationsløn og evt. funktionsløn. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. 

Ansøgningsfrist  01. Marts 2023

Der er ansættelsessamtale den 29. marts 2023

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.