Overlæge til Team D, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital (AUH) er en stilling som overlæge ledig til besættelse pr. 1. august 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et spændende og varieret job, hvor du som en af afdelingens overlæger skal bidrage til udviklingen indenfor alle aspekter af klinisk onkologi, men med særligt fokus på medicinsk behandling af brystkræft.

Overlægen forventes at indgå som konstruktiv medspiller i et fagligt stærkt miljø. Ansøgeren skal have ansvaret for medicinsk behandling af brystkræft og i samarbejde med teamets øvrige speciallæger varetage og udvikle den onkologisk medicinske behandling af teamets patienter. Det forventes desuden, at overlægen kan varetage opgaver vedrørende strålebehandling af brystkræft på linje med teamets øvrige speciallæger.

Der er til stillingen knyttet forventninger om deltagelse i daglig klinisk arbejde på områderne såvel som udvikling og forskning inden for hovedfokusområderne. Der er samtidig forventning om, at man på lige fod med de andre speciallæger i teamet varetager behandlingen af patienter med teamets øvrige diagnoser, men forventes i øvrigt at kunne varetage undersøgelse og behandling af alle patienter, som henvises til afdelingen.

I Kræftafdelingen skaber vi resultater gennem samarbejde, hvorfor overlægen forventes at deltage aktivt i løsningen af tværgående opgaver i afdelingen og i arbejdet omkring patientforløb og rehabilitering. Overlægen skal desuden være proaktiv såvel fagligt som organisatorisk i det løbende samarbejde med samarbejdende afdelinger på AUH og eksternt.

Ved bedømmelsen af ansøgeren vil der – ud over en bred klinisk erfaring – blive lagt særligt vægt på erfaring med samarbejde, forskning, administration og undervisning.

Overlægen skal være kvalificeret til ansættelse i en klinisk overlægestilling i afdelingen.

Der er aktuelt ingen vagtforpligtigelse knyttet til stillingen, men ansøgeren skal deltage i varetagelsen af strålebehandlingen i afdelingens strålebehandlingssatellit i Gødstrup. Det er alm. dagarbejde, og som udgangspunkt max en gang pr. måned.

Derudover kan der i særlige situationer forekomme aften- og weekendarbejde.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og forhåndsaftaler for overlæger på AUH.

 

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan indhentes hos cheflæge Anni Ravnsbæk Jensen på tlf.7845 5419 eller ledende overlæge Hanne Melgaard Nielsen på tlf. 2877 5813.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel.

 

Sammen med ansøgningen skal der endvidere fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes på: www.regionmidtjylland.dk/sundhed/organisation/sundhedsplanlægning/lægelig+uddannelse/ansættelse+af+speciallæger

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.