Overlæge til sengeafsnit S5 kan kombineres med ledelsesfunktion

Dette job er udløbet

Tiltrædelse 1. august 2020 eller snarest muligt herefter.

Er du speciallæge i psykiatri og har du lyst til at arbejde indenfor ældrepsykiatrien, hører vi meget gerne fra dig. Der er også mulighed for at kombinere det kliniske arbejde med ledelse af afsnittet i samarbejde med afdelingssygeplejersken. Du vil dermed indgå i Psykiatrien Syds ledergruppe. Ved ansættelse med afsnitsledelsesfunktion, mulighed for drøftelse af attraktiv lønpakke, hvor der bl.a. allerede er forhandlet afsnitsledelsestillæg.

Psykiatrien Syd er en del af Psykiatrien i Region Sjælland og varetager udredning og behandling inden for det voksenpsykiatriske område. Afdelingen er kendetegnet ved en åben, uformel og omstillingsparat kultur med stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglighed i opgaveløsningen. Vi ønsker vilje til at udvikle og forbedre. Dette udmønter sig bl.a. i en stor grad af inddragelse og sparring mellem faggrupper, afsnit og enheder. Vi har et godt arbejdsmiljø.

Vi er optaget af at samarbejde med andre aktører og virksomhedsområder, så overgange mellem sektorer opleves smidige af patienter og pårørende.

Fra november 2019 er vi, som pilot, begyndt at bruge videokonsultationer, hvilket har en positiv effekt både for arbejdstilrettelæggelsen, men også for et mere fleksibelt tilbud som giver en bedre lige adgang til sundhed for patienterne.

Vi søger en overlæge, der kan være med til at videreudvikle området. Du behøver ikke have tidligere erfaring fra ældrepsykiatrien specifikt, men interesse og lyst til at arbejde indenfor et tværfagligt pleje- og behandlerteam, hvor patienten og familien sættes i centrum er vigtige forudsætninger. Vi arbejder ud fra en recovery- og helhedsorienteret tilgang, hvor psykiatriske, somatiske og sociale aspekter af patientens helbredsproblem og funktionsevne er grundlæggende værdier.

Vores målgruppe er ældre patienter med nyopstået psykisk sygdom. I Distriktspsykiatri for Ældre er der for tiden registreret ca. 170 patienter. Vores ældrepsykiatri er i en løbende udvikling for at møde fremtidige udfordringer, blandt andet med udgangspunkt i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Ældrepsykiatrien har en årelang tradition for respektfuld og inddragende behandling og pleje. Vi lægger vægt på det hele menneske og ønsker at inddrage patientens og familiens kompetencer i behandlingen med fokus på autonomi, funktionsevne, selv- og medbestemmelse.

Stillingen er på 37 timer pr. uge og evt. vagtforpligtigelse aftales nærmere. Med forudsigelige arbejdsforhold og gode muligheder for faglig udvikling, uddannelse eller tilknytning til forskningsenheden.

Ældrepsykiatrien i Vordingborg består af Distriktspsykiatri for Ældre, som varetager hoved- og regionsfunktionen indenfor ældrepsykiatrien, samt ældrepsykiatrisk sengeafsnit S5, som har 14 pladser. Den tværfaglige personalegruppe består af læger, sygeplejersker, SSA´er, socialrådgiver og sekretærer. Der er et tæt samarbejde imellem distrikt og sengeafsnit samt vores samarbejdspartnere indenfor psykiatri, somatik og kommunerne med fokus på at skabe de bedste rammer for det sammenhængende patientforløb med patienten i førersædet. Enhedsledelsen udgøres af en overlæge med ledelsesansvar (aktuelt vakant) og to afdelingssygeplejersker.

Sengeafsnit S5 vil fra efterår 2020 påbegynde en renovering og udbygning.

Ansøgningsfrist 29.06.20

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende oversygeplejerske, MPG, Mia Hesselberg, tlf 5151 2314.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Mia Hesselberg Nielsen
Stilling: Ledende oversygeplejerske
Email: mihn@regionsjaelland.dk
Telefon: 58537005
Mobil: 51512314

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.