Overlæge til Røntgenafdeling med vokseværk og tårnhøje ambitioner – bliv en del af en fantastisk afdeling. Hvis du mangler et job, håber vi meget, at du vil overveje at blive vores nye kollega i Gødstrup. Vi har en topmoderne afdeling med CT, MR, UL, konventionel røntgen og intervention.

Dette job er udløbet

31. januar 2022 starter vi udflytning til Gødstrup, hvor en stor del af maskinparken udvides.

I denne proces er der rig mulighed for, at du kan sætte dit eget præg på dagligdagen, og de arbejdsgange, som vi får.

Hvis du har lyst til at besøge os og få fremvist afdelingen, er du meget velkommen.

Ud over et fast job kan vi tilbyde:

 • Et fantastisk samarbejde mellem alle personalegrupper
 • Et aktivt uddannelsesmiljø med supervision og sparring
 • En travl afdeling, der ikke går på kompromis med kvaliteten
 • Mulighed for at undervise og være vejleder
 • Ny løn med mulighed for fastholdelses-/rekrutteringstillæg
 • Hjemmearbejdsstation og hjemmearbejdsdage
 • FEA-aftale
 • Fleksible arbejdstider
 • Gode kolleger
 • Afslappet arbejdsmiljø
 • Lægebolig
 • Vagtplan i god tid
 • Op til 10 kursusdage om året- både i DK og udlandet
 • Trivsel i hverdagen
 • En afdeling med flotte evalueringer fra tidligere ansatte
 • Masser af brød og kage

Hvis du kan svare ja til at være fagligt velfunderet, omgængelig og arbejdsom, så tøv ikke med at kontakte os.

Om Røntgenafdelingen
Vi er en afdeling, som tør gå nye veje, og som hele tiden arbejder på at styrke vores kvalitet.
Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger.
Vi trives bedst med en uformel tone og et godt humør.
Arbejdsdagen er præget af mange forskelligartede opgaver i et godt tværfagligt miljø.
Herudover afholder vi flere sociale arrangementer om året.

Herning har tilknyttet specialerne: Onkologi, Abdominalkirurgi, Akutmedicin, Pædiatri, Kardiologi og Gynækologi. Den store mediciske afdeling har også flere afsnit på matriklen.

Herning er akuthospitalet i Hospitalsenheden Vest og modtager traumer døgnet rundt.
Røntgenafdelingen i Herning er en højteknologisk afdeling, som råder over modaliteterne DR/CR knoglerum, 3 CT rum, 2 1,5T MR rum, 2 ultralyds rum og et gennemlysningsrum. Vi udvider kapaciteten i Gødstrup, bl.a. med 3T MR.
I Herning foretager vi årligt ca. 125.000 undersøgelser.

I Holstebro er der store specialeområder, hvor bl.a. neuroradiologi fylder en stor del af vores hverdag med TCI klinik, trombolyser og akut funktion, lungemedicinsk afdeling med lungecancerudredning, ØNH-afdeling, urologisk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling, nefrologi og hæmatologi. Vi har også interventions opgaver som nefrostomier, biopsier mm, som vi forventer, du bliver en del af.

Røntgenafdelingen i Holstebro er en højteknologisk afdeling, som råder over modaliteterne: 4 DR knoglerum, 2 CT rum, Begge helt nye med bl.a. IMACTIS styresystem til biopsitagning, 2 MR rum, 2 ultralyds rum og et gennemlysningsrum.
I Holstebro foretager vi årligt ca. 100.000 undersøgelser.

Røntgenafdelingen i Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing og Tarm fungerer som én afdeling med fælles afdelingsledelse.

Afdelingen deltager i undervisning af medicinstuderende og yngre læger i speciallægeuddannelse samt i uddannelsen af radiografer og sekretærer.

Stillingen indebærer, at du deltager i vagtordningen.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den gældende overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Kontaktinformationer
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Solveig Klok Matthesen mobil 2737 4554 eller på e-mail: solmat@rm.dk eller Overradiograf Rikke Grøftehave Nielsen på mobil 9243 4266 eller på e-mail: rignil@rm.dk

Ved behov, kan vi være behjælpelige med opklarende spørgsmål omkring byen, skoler, institutioner, natur- og fritidsliv.

Du bør i din ansøgning forholde dig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og du bør i videst mulig omfang dokumentere dine kvalifikationer inden for disse områder.

Ved ansøgning til overlægestillingen skal der gøres opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen bedes være os i hænde senest den 4. februar 2022
Samtaler afholdes i uge 8, 2022
Ansættelse pr. 1.3.2022 eller efter aftale.
Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.