Overlæge til Røntgenafdeling med vokseværk og tårnhøje ambitioner – bliv en del af en fantastisk afdeling. Vi håber meget, at du blive vores nye kollega i Gødstrup.

Dette job er udløbet

Vi er en topmoderne afdeling med CT, MR, UL, konventionel røntgen og intervention.

 

31. januar 2022 skrev vi Danmarks historie og startede udflytning til Gødstrup, hvor en stor del af maskinparken blev udvidet.
I denne proces er der rig mulighed for, at du kan sætte dit eget præg på dagligdagen og de fremtidige arbejdsgange.

 

Hvis du har lyst til at besøge os og få fremvist afdelingen, er du meget velkommen.

 

Ud over et fast job kan vi tilbyde:

·         Et fantastisk samarbejde mellem alle personalegrupper

·         Et aktivt uddannelsesmiljø med supervision og sparring

·         En travl afdeling, der ikke går på kompromis med kvaliteten

·         Mulighed for at undervise og være vejleder

·         Ny løn med mulighed for fastholdelses-/rekrutteringstillæg

·         Hjemmearbejdsstation og hjemmearbejdsdage

·         FEA-aftale

·         Fleksible arbejdstider

·         Gode kolleger

·         Afslappet, multikulturelt arbejdsmiljø

·         Lægebolig

·         Vagtplan i god tid

·         Op til 10 kursusdage om året- både i DK og udlandet

·         Trivsel i hverdagen

·         En afdeling med flotte evalueringer fra tidligere ansatte

·         Masser af brød og kage

 

Hvis du kan svare ja til at være fagligt velfunderet, omgængelig og arbejdsom, så tøv ikke med at kontakte os.

 

Om Røntgenafdelingen

Vi er en afdeling, som tør gå nye veje, og som hele tiden arbejder på at styrke vores kvalitet.

Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger.

Vi trives bedst med en uformel tone og et godt humør.

Arbejdsdagen er præget af mange forskelligartede opgaver i et godt tværfagligt miljø.

Herudover afholder vi flere sociale arrangementer om året.

 

Røntgenafdelingen i Gødstrup er en højteknologisk afdeling, som råder over modaliteterne DR/CR knoglerum, CT, 1,5T MR, ultralyd og gennemlysningsrum.

Vi har udvidet kapaciteten i Gødstrup, bl.a. med 3T MR.

I Gødstrup foretager vi årligt ca. 225-250.000 undersøgelser.

Vi har tilknyttet specialerne: Onkologi, Abdominalkirurgi, Akutmedicin, Pædiatri, Kardiologi, Medicinsk afdeling, Gynækologi.

Neuroradiologi fylder en stor del af vores hverdag med TCI klinik, trombolyser og akut funktion, lungemedicinsk afdeling med lungecancerudredning, ØNH-afdeling, urologisk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling, nefrologi og hæmatologi.

Vi har også interventions opgaver som nefrostomier, biopsier mm, som vi forventer, du bliver en del af.

 

Røntgenafdelingen i Gødstrup, Lemvig, Ringkøbing og Tarm fungerer som én afdeling med fælles afdelingsledelse.

 

Afdelingen deltager i undervisning af medicinstuderende og yngre læger i speciallægeuddannelse samt i uddannelsen af radiografer og sekretærer.

 

Stillingen indebærer, at du deltager i vagtordningen.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den gældende overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

 

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

 

Kontaktinformationer

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Cheflæge Solveig Klok Matthesen mobil 2737 4554 eller på e-mail: Solveig.Klok.Matthesen@vest.rm.dk

eller chefradiograf Rikke Grøftehave Nielsen på mobil 9243 4266 eller på e-mail: rignil@rm.dk

 

Ved behov, kan vi være behjælpelige med opklarende spørgsmål omkring byen, skoler, institutioner, natur- og fritidsliv.

 

Du bør i din ansøgning forholde dig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og du bør i videst mulig omfang dokumentere dine kvalifikationer inden for disse områder.

 

Udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i minimum fem år efter, at vedkommende har fået sin speciallægeanerkendelse.

 

Såfremt ansøgers kvalifikationer for varetagelse af en overlægestilling er opfyldt, kan der dispenseres fra udgangspunktet om minimum 5 års ansættelse som speciallæge forud for en ansættelse som overlæge.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningen bedes være os i hænde senest den 1. oktober 2023

Samtaler afholdes løbende.

Ansættelse pr. 1.4.2023 eller efter aftale.

 

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på regionshospitalet-goedstrup.dk/job

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.