Overlæge til Retspsykiatrisk Sengeafsnit R1 Overlæge uden ledelse søges til sengeafsnit R1, Retspsykiatrisk Afdeling, Skejby pr. 01.01.2024 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en fagligt dygtig overlæge, der brænder for udvikling, mono- og tværfagligt. Sengeafsnit R1 er et sengeafsnit, som modtager akutte og subakutte patienter, der skal mentalobserveres, er varetægtfængslet i surrogat eller overflyttet fra en anden psykiatrisk afdeling pga svær psykose og udadreagerende adfærd.

På baggrund af patientgruppen har afsnittet en høj personalenormering, og der er behov for en intensiv lægelig indsats i forhold til den enkelte patient og samarbejdet om denne.

Overlægen skal i samarbejde med den ledende overlæge og oversygeplejersken varetage den tværfaglige udvikling i R1, kvalitetsudvikling og samarbejde, både internt og eksternt.

Den behandlingsmæssige indsats i R1 spænder vidt, idet der skal behandles akutte meget dårlige patienter, observeres intensivt samtidig med, der er patienter med alvorlig psykisk lidelse, som er indlagt i måneder og har behov for relationsarbejde og rehabilitering.

Der arbejdes intensivt på patientinddragelse, på at inddrage pårørende og andre samarbejdspartnere.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af sygeplejersker, SOSU-assistenter, socialpædagoger, psykolog, lægesekretærer og socialrådgiver. Samlet er der ca 40 medarbejdere ansatte.

Overlægen vil skulle varetage en eller flere af afdelingens øvrige opgaver, fx mentalobservation, behandling af ambulante patienter på regions- eller hovedfunktionsniveau, kvalitetsudvikling og forskning. Desuden opfordrer vi til deltagelse i retspsykiatrisk interessegruppes arrangementer.

Overlægen er en del af en dynamisk lægegruppe i Retspsykiatrisk Afdeling og medvirker til den lægefaglige udvikling.

Overlægen deltager i universitetshospitalets uddannelse af såvel medicinstuderende som yngre læger.

Overlægen deltager fx i supervision på området. Overlægen vil have mulighed for løbende videreuddannelse.

Overlægen er naturligvis en del af lægegruppen i Retspsykiatrisk Afdeling og medvirker til den lægefaglige udvikling.

Overlægen deltager i universitetshospitalets uddannelse af såvel medicinstuderende som yngre læger.

Overlægen vil blive tilbudt den nødvendige ledelsesmæssige sparring, herunder evt supervision, samt få mulighed for at deltage i relevante lederkurser/-uddannelser. Overlægen vil have mulighed for løbende videreuddannelse, fx den retspsykiatriske ekspert-uddannelse, psykoterapeutisk uddannelse.

Ansøgeren skal sammen med ansøgningen sende skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Overlægen ansættes på overenskomstmæssige vilkår med mulighed for forhandling om funktionsløn eller kvalifikationsløn efter principperne i Ny Løn.

Overlægen indgår i fælles vagt på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Stillingen ønskes besat med en overlæge.

For yderligere oplysninger kan ansøger kontakte cheflæge Trine Arngrim på tlf. nr. 2116 6596 eller e-mail: trinarng@rm.dk

Praktiske oplysninger

Du søger elektronisk via www.rm.dk.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 39. 

Ansøgning og skema til bedømmelse af de lægefaglige kompetencer indsendes

elektronisk og skal være os i hænde senest 22.09.2023.

 

Retspsykiatrisk Afdeling er en specialafdeling på Arhus Universitetshospital i Skejby med ca. 260 medarbejdere fordelt på 4 sengeafsnit og en klinik.

Med baggrund i værdigrundlaget i Region Midtjylland er vores ambition en åben og respektfuld dialog med patienter, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere samt at stræbe efter et højt fagligt niveau og en kultur, der fremmer udvikling. Vi vægter gensidig tillid, fokus på patienternes ressourcer under hensyntagen til sikkerheden, og at man som medarbejder påtager sig et ansvar. Indsatsen i forhold til de enkelte patienter varetages af tværfaglige teams, som i fællesskab er ansvarlige for behandlingen.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.