Overlæge til Retspsykiatrisk Klinik

Dette job er udløbet

Retspsykiatrisk Klinik udarbejder ambulante mentalerklæringer for an­klagemyndigheden i politikredsene på Sjælland og Lolland-Falster. Derudover er Retspsykiatrisk Klinik involveret i forsk­ningsprojekter og undervisning inden for retspsykiatri.

Om stillingen
Overlægen indgår i klinikkens daglige ledelse og skal selvstændigt – og i tæt samarbejde med et tværfagligt team – varetage opgaven med at udarbejde mentalerklæringer for anklagemyndigheden. Herudover forventes det, at overlægen deltager aktivt i klinikkens øvrige aktiviteter, herunder faglige konferencer, undervisning og kvalitetssikring, ligesom der vil være mulighed for forskning.

Dine kvalifikationer
Vi søger en engageret og dygtig speciallæge i psykiatri. Vi ser gerne, at du har bred psykiatrisk erfaring. Retspsykiatrisk erfaring er en fordel, men det er ikke et krav. Du skal være indstillet på at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring mentalundersøgelserne, og du skal have lyst til at indgå aktivt i klinikkens fortsatte udvikling.

Om Retspsykiatrisk Klinik
Vi kan tilbyde en lægeligt ledet arbejdsplads, der er præget af høj kvalitet og dygtige og engagerede kolleger i et dynamisk og tværfagligt miljø samt en dagligdag med en professionel, men uformel tone og stor fleksibilitet. Vores faglige ambition er til stadighed at være førende inden for udfærdigelse af mentalerklæringer. Vi kan tilbyde gode muligheder for relevant efteruddannelse og har løbende intern undervisning.

Vi har til huse ved Sankt Hans Torv på Nørrebro i lokaler i den historiske bygning ved siden af Blegdamsvejens Fængsel. Vores faste stab består af overlæger, speciallæger, psy­kologer, admini­strative medarbejdere og socialrådgivere. Vi er i alt 26 faste medarbejdere.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsesområdet er Justitsministeriet med tilhørende institutioner, og stillingen besættes efter vilkår i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre den pågældende i forvejen er udnævnt tjenestemand. Stillingen er placeret inden for intervallet svarende til løngruppe 1. Der vil kunne ydes tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Stillingen er vagtfri og foregår i dagti­merne.

Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2024 eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Dorte Sestoft, telefonnummer 3536 0366 eller 7268 9490.

Der er tale om en, muligvis to ledige stillinger.

Yderligere information om Retspsykiatrisk Klinik findes på www.retspsykiatriskklinik.dk.

Ansøgningen
Stillingen søges elektronisk på www.justitsministeriet.dk under punktet Karriere. Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest 24. marts 2024.

Der afholdes samtaler løbende.

For allerede udnævnte tjenestemænd skal ansøgningen stiles til Hans Majestæt Kongen.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.